Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
470 924 € 475 054 € 447 214 € 458 178 € 46 825 € 455 394 € 451 503 € 493 632 € 211 001 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
470 924€ 475 054€ 447 214€ 458 178€ 46 825€ 455 394€ 451 503€ 493 632€ 211 001€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
41 946 € 41 593 € 24 622 € 41 427 € 25 671 € 42 407 € 26 241 € 18 886 € 3 303 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
878€ 20€ 575€ 1 234€ 34€ 961€ 50€
10
B.2
Služby
41 946€ 40 715€ 24 602€ 40 852€ 25 671€ 41 173€ 26 207€ 17 925€ 3 253€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
428 978 € 433 461 € 422 592 € 416 751 € 21 154 € 412 987 € 425 262 € 474 746 € 207 698 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 465 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
465€
17
D
Dane a poplatky
369€ 237€ 237€ 237€ 303€ 303€ 372€ 802€ 1 138€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
164 268€ 164 268€ 164 651€ 203 166€ 206 820€ 224 340€ 226 022€ 225 642€ 18 758€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
58 123€ 92 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
58 388€ 91 105€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
324€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 117€ 3 735€ 3 944€ 3 885€ 4 592€ 4 592€ 7 233€ 5 349€ 2 555€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
260 224 € 265 221 € 254 084 € 209 464 € -190 561 € 183 752 € 190 170 € 242 688 € 186 142 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
776€
38
X.
Výnosové úroky
11€ 28€ 41€ 37€ 320€ 1 024€
39
N
Nákladové úroky
7 680€ 13 342€ 26 948€ 32 362€ 36 842€ 60 579€ 83 076€ 185 225€ 237 298€
40
XI.
Kurzové zisky
27€ 26€ 18€ 82€
41
O
Kurzové straty
2€ 2€ 49€ 126€ 18€ 23€ 38€ 568€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
85€ 95€ 4 408€ 365€ 647€ 327€ 303€ 10 723€ 101€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-7 765 € -13 439 € -31 134 € -32 765 € -37 587 € -60 856 € -83 339 € -195 648 € -236 861 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
252 459 € 251 782 € 222 950 € 176 699 € -228 148 € 122 896 € 106 831 € 47 040 € -50 719 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
42 545 € 41 852 € 34 287 € 34 953 € 965 € 30 767 € 7 € 61 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
42 545€ 41 852€ 34 287€ 34 953€ 965€ 30 767€ 7€ 61€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
209 914 € 209 930 € 188 663 € 141 746 € -229 113 € 92 129 € 106 824 € 46 979 € -50 719 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
252 459 € 251 782 € 222 950 € 176 699 € -228 148 € 122 896 € 106 831 € 47 040 € -50 719 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
209 914 € 209 930 € 188 663 € 141 746 € -229 113 € 92 129 € 106 824 € 46 979 € -50 719 €