Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Survey plus, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
30 537€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
30 433€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
104 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
288 615 € 122 664 € 43 425 € 43 354 € 202 100 € 131 761 € 32 937 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
288 615€ 122 664€ 43 425€ 43 354€ 202 100€ 131 761€ 32 937€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
79 554 € 37 646 € 16 402 € 10 971 € 68 507 € 44 979 € 6 449 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 094€ 11 070€ 7 713€ 5 229€ 13 442€ 6 297€ 552€
10
B.2
Služby
66 460€ 26 576€ 8 689€ 5 742€ 55 065€ 38 682€ 5 897€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
209 061 € 85 018 € 27 023 € 32 487 € 133 593 € 86 782 € 26 488 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
74 688 € 68 164 € 24 174 € 22 404 € 51 071 € 28 677 €
17
D
Dane a poplatky
335€ 373€ 234€ 229€ 290€ 241€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 055€ 8 609€ 12 856€ 12 856€ 12 856€ 4 241€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
823€ 2€ 430€ 2 102€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 768€ 2 373€ 1 927€ 2 292€ 2 203€ 734€ 1 049€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
122 215 € 6 322 € -12 166 € -5 294 € 67 603 € 54 991 € 25 439 €
38
X.
Výnosové úroky
4€ 4€ 3€ 3€ 1€
39
N
Nákladové úroky
397€ 198€ 791€ 1 432€ 2 042€ 591€
41
O
Kurzové straty
3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
50€ 13€ 18€ 39€ 130€ 155€ 73€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-447 € -211 € -805 € -1 467 € -2 172 € -743 € -72 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
121 768 € 6 111 € -12 971 € -6 761 € 65 431 € 54 248 € 25 367 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
26 035 € 508 € 961 € 960 € 14 901 € 11 970 € 5 834 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
26 035€ 508€ 961€ 960€ 14 901€ 11 970€ 5 834€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
95 733 € 5 603 € -13 932 € -7 721 € 50 530 € 42 278 € 19 533 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
121 768 € 6 111 € -12 971 € -6 761 € 65 431 € 54 248 € 25 367 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
95 733 € 5 603 € -13 932 € -7 721 € 50 530 € 42 278 € 19 533 €