Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
500 766€ 422 674€ 375 459€ 424 690€ 407 328€ 268 472€ 265 219€ 207 185€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
500 766 € 422 674 € 375 397 € 424 690 € 407 328 € 268 472 € 265 218 € 207 184 € 188 637 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
216€ 68€ 173€ 11€ 84€ 26€ 1 289€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
499 349€ 422 098€ 373 716€ 423 892€ 407 199€ 268 046€ 265 192€ 205 172€ 188 637€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 201€ 508€ 1 508€ 798€ 118€ 342€ 723€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
485 379 € 414 243 € 374 457 € 434 259 € 418 882 € 265 985 € 260 227 € 200 080 € 183 584 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
156€ 19€ 50€ 1 286€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
329 962€ 274 599€ 215 348€ 285 489€ 315 835€ 203 376€ 220 276€ 154 065€ 155 119€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
25 832€ 23 977€ 43 195€ 31 042€ 6 759€ 4 901€ 7 254€ 19 028€ 4 310€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
103 811 € 96 769 € 99 552 € 102 112 € 83 101 € 48 565 € 27 049 € 22 327 € 21 512 €
16
E.1.
Mzdové náklady
75 738€ 70 785€ 72 110€ 70 569€ 58 887€ 34 659€ 19 777€ 16 126€ 15 544€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
26 972€ 25 045€ 25 434€ 24 602€ 20 601€ 11 676€ 6 494€ 5 753€ 5 393€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 101€ 939€ 2 008€ 6 941€ 3 613€ 2 230€ 778€ 448€ 575€
20
F.
Dane a poplatky
2 869€ 960€ 759€ 524€ 337€ 781€ 156€ 156€ 491€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 336€ 14 454€ 14 199€ 12 548€ 12 831€ 8 343€ 5 382€ 3 218€ 1 932€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 336€ 14 454€ 14 199€ 12 548€ 12 831€ 8 343€ 5 382€ 3 218€ 1 932€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 569€ 3 484€ 1 248€ 2 544€ 19€ 60€ 220€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
15 387 € 8 431 € 940 € -9 569 € -11 554 € 2 487 € 4 991 € 7 104 € 5 053 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
143 771 € 123 590 € 115 190 € 107 361 € 84 616 € 59 834 € 37 638 € 32 082 € 29 208 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
61 € 1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
61€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
201 € 265 € 1 615 € 298 € 1 370 € 875 € 176 € 160 € 173 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
579 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
579€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
201€ 265€ 1 615€ 298€ 1 370€ 296€ 176€ 160€ 173€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-201 € -265 € -1 554 € -298 € -1 370 € -875 € -175 € -159 € -173 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
15 186 € 8 166 € -614 € -9 867 € -12 924 € 1 612 € 4 816 € 6 945 € 4 880 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 335 € 1 252 € 278 € 960 € 1 068 € 1 581 € 1 122 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 335€ 1 252€ 278€ 960€ 1 068€ 1 581€ 1 122€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
12 851 € 6 914 € -892 € -9 867 € -12 924 € 652 € 3 748 € 5 364 € 3 758 €