Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Auto Bavarija a. s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Auto Bavarija a. s. [zrušená]

 • Názov Auto Bavarija a. s. [zrušená]
 • IČO 36810282
 • DIČ 2022415230
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa pondelok, 4. septembra 2017
 • Sídlo Hodonínska 13, 841 03 Bratislava
 • Dátum vzniku 27. júla 2007, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 4196/B
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 398 320 €
 • Historický názov Auto Bavaria a.s.
  (platné do 4. februára 2013 )
 • Historické sídlo Hodonínska 9, 841 03 Bratislava
  (platné do 13. novembra 2008)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 30.septembra 2023
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 19. septembra 2023
 • Právny dôvod zrušenia Rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 21. mája 2014
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.5.2014, sp. zn. 8K/ 11/2014-120 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21.5.2014, súd vyhlásil konkurz na majetok obchodnej spoločnosti Auto Bavarija a.s., Hodonínska 13, Bratislava, IČO: 36 810 282 a ustanovil za správcu konkurznej podstaty: Advisors k.s. so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 27.7.2007
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 27.7.2007
podnikateľské, ekonomické a organizačné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 27.7.2007
poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 27.7.2007
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti 27.7.2007
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti 27.7.2007
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti 27.7.2007
reklamná a propagačná činnosť 27.7.2007
zabezpečovanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností - obstarávateľská činnosť 27.7.2007
manipulácia s tovarom 27.7.2007
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií 27.7.2007
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov 27.7.2007
organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti 27.7.2007
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 27.7.2007
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti 27.7.2007
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti 27.7.2007
vedenie účtovníctva 27.7.2007
administratívne práce 27.7.2007
prenájom motorových vozidiel 27.7.2007
sprostredkovanie v doprave v rozsahu voľnej živnosti 27.7.2007
opravy cestných motorových vozidiel 27.7.2007
vykonávanie odťahovej služby 11.2.2010
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 11.7.2007 do notárskej zápisnice N 4089/2007, Nz 27394/2007 NCRls 27223/2007 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.2007.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2008 vo forme notárskej N 591/2008 Nz 47898/2008.
4. Notárska zápisnica N 29/2010, Nz 2834/2010, NCRls 2894/2010 zo dňa 28.1.2010.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 02.07.2012.
6. Notárska zápisnica N 138/2012, Nz 24001/2012 zo dňa 03.07.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
7. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.07.2012.
8. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápsinice N 200/2012, 33394/2012, NCRls 34106/2012 dňa 19.09.2012.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2013.
10. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 31/2013, Nz 3667/2013, NCRls 3760/2013 dňa 04.02.2013.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.5.2013.
12. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo 16.12.2013, sp. zn. 34 Exre/400 /2013 - 10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.1.2014.
13. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.5.2014, č.k. 33Exre/208/2014 právoplatné dňa 4.7.2014