Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
682 716 € 726 602 € 1 162 056 € 145 330 € 128 672 € 100 800 € 178 107 € 86 299 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
237 075 € 230 332 € 149 264 € 47 224 € 65 313 € 31 590 € 67 645 € 72 926 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
237 075 € 230 332 € 149 264 € 47 224 € 65 313 € 31 590 € 67 645 € 72 926 €
012
A.II.1
Pozemky
55 000€ 58 129€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
182 075€ 172 203€ 149 264€ 47 224€ 65 313€ 31 590€ 67 645€ 72 926€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
443 096 € 496 270 € 1 012 792 € 98 106 € 63 359 € 68 545 € 108 082 € 12 458 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
252 € 6 550 €
032
B.I.1
Materiál
6 550€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
15 482 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
435 918 € 481 022 € 537 723 € 43 501 € 63 087 € 51 749 € 53 735 € 42 020 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
341 690€ 379 202€ 481 498€ 41 714€ 58 596€ 51 749€ 53 695€ 41 357€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
55 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
74 720€ 53 702€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
38 186€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 042€ 27 100€ 2 523€ 1 787€ 4 491€ 40€ 663€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 178 € 15 248 € 459 335 € 54 605 € 272 € 10 246 € 54 347 € -29 562 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 193€ 15 248€ 459 335€ 54 605€ 272€ 25 012€ 24 659€ 1 555€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 985€ -14 766€ 29 688€ -31 117€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 545 € 665 € 2 380 € 915 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
665€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 545€ 2 380€ 915€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
682 716 € 726 602 € 1 162 056 € 145 330 € 128 672 € 100 800 € 178 107 € 86 299 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
170 587 € 131 935 € 124 894 € 43 393 € 49 824 € 51 390 € 50 198 € 16 717 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
600 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
600€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
133 171 € 118 254 € 36 753 € 43 184 € 44 750 € 43 559 € 10 077 € 2 590 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
141 167€ 43 559€ 10 568€ 10 478€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 996€ -491€ -7 888€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
30 176 € 7 041 € 81 501 € -6 431 € -1 566 € 1 191 € 33 481 € 7 487 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
489 286 € 594 667 € 1 037 162 € 101 937 € 78 848 € 49 410 € 127 909 € 69 582 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 095 € 5 813 € 4 113 € 800 € -150 € 147 € 395 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 095€ 5 813€ 4 113€ 800€ -150€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
147€ 395€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
68 174 € 65 982 € 66 324 € 15 517 € 48 365 € 27 € 16 € 39 960 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
268€ 27€ 16€ 15€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
67 906€ 39 945€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
184 513 € 460 862 € 927 567 € 36 215 € 30 608 € 49 236 € 122 048 € 24 353 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
174 102€ 445 666€ 872 653€ 36 331€ 38 389€ 37 811€ 110 246€ 23 080€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 694€ 25 460€ 6 600€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 224€ 12 965€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 783€ 6 019€ 1 173€ 2 019€ 2 052€ 1 341€ 1 227€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 256€ 845€ 779€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
227€ 483€ 28 281€ -8 735€ -9 833€ -4 646€ 9 301€ 1 273€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-79€ 920€ 495€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
22 298€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
210 206 € 62 010 € 39 158 € 49 405 € 25 € 5 450 € 5 269 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
29 150€ 49 166€ 5 400€ 4 970€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
210 206€ 62 010€ 10 008€ 239€ 25€ 50€ 299€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
22 843 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
22 843€