Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VEO - Všeobecné EkOleje s.r.o. v likvidácii

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
100 043 546 € 100 043 623 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
100 043 546 € 100 043 623 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
100 043 000 € 100 043 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
100 043 000€ 100 043 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
546 € 623 €
056
B.IV.1
Peniaze
546€ 623€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
100 043 546 € 100 043 623 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
100 043 546 € 100 043 623 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
100 050 000 € 100 050 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 050 000€ 100 050 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 377 € -6 293 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 377€ -6 293€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-77 € -84 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku