Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 570 939 € 1 855 430 € 836 026 € 754 223 € 278 165 € 318 098 € 284 996 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
467 784 € 506 913 € 175 399 € 197 560 € 34 446 € 19 640 € 58 610 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
467 784 € 506 913 € 175 399 € 197 560 € 34 446 € 19 640 € 58 610 €
012
A.II.1
Pozemky
89 550€ 89 550€
013
A.II.2
Stavby
342 453€ 355 944€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 781€ 61 419€ 175 399€ 197 560€ 34 446€ 19 640€ 58 610€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 100 542 € 1 346 333 € 657 633 € 554 456 € 242 042 € 297 267 € 225 418 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
412 364 € 244 394 € 179 507 € 169 520 € 87 996 € 121 630 € 96 009 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
412 364€ 244 394€ 179 507€ 169 520€ 87 996€ 121 630€ 96 009€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
667 873 € 758 670 € 397 846 € 342 468 € 136 409 € 149 780 € 89 823 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
635 638€ 758 095€ 378 539€ 340 540€ 134 414€ 149 780€ 89 823€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
32 235€ 575€ 19 307€ 1 995€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 928€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
20 305 € 343 269 € 80 280 € 42 468 € 17 637 € 25 857 € 39 586 €
056
B.IV.1
Peniaze
662€ 1 625€ 1 193€ 1 098€ 246€ 723€ 849€
057
B.IV.2
Účty v bankách
19 643€ 341 644€ 79 087€ 41 370€ 17 391€ 25 134€ 38 737€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 613 € 2 184 € 2 994 € 2 207 € 1 677 € 1 191 € 968 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 613€ 2 184€ 2 994€ 2 207€ 1 677€ 1 191€ 968€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 570 939 € 1 855 430 € 836 026 € 754 223 € 278 165 € 318 098 € 284 996 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
287 486 € 376 874 € 122 490 € 199 477 € 154 362 € 160 040 € 119 006 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
200 000 € 106 639 € 106 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
106 639€ 106 639€ 106 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
071
A.I.3
Zmena základného imania
93 361€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 736 € 5 736 € 5 736 € 112 368 € 112 368 € 112 367 € 97 914 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 736€ 5 736€ 5 736€ 123 646€ 123 646€ 123 646€ 109 192€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 278€ -11 278€ -11 279€ -11 278€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
81 086 € 263 835 € 9 451 € 80 470 € 35 355 € 41 034 € 14 453 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 283 223 € 1 478 556 € 713 536 € 554 746 € 123 803 € 158 058 € 165 990 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
8 945 € 7 613 € 4 185 € 3 683 € 2 325 € 2 455 € 2 994 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
8 945€ 7 613€ 4 185€ 3 683€ 2 325€ 2 455€ 2 994€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 566 € 10 107 € 9 649 € 11 981 € 15 937 € 13 988 € 18 425 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
465€ 85€ 425€ 388€ 174€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 101€ 10 107€ 9 564€ 11 556€ 15 549€ 13 988€ 18 251€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
989 857 € 1 064 801 € 655 932 € 539 082 € 105 541 € 141 615 € 134 583 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
658 288€ 795 153€ 571 038€ 511 161€ 72 885€ 108 803€ 97 742€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
644€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
219 953€ 78 464€ 70 216€ 1 845€ 827€ 981€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 064€ 6 527€ 4 559€ 5 459€ 2 969€ 3 471€ 3 846€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 744€ 5 461€ 3 876€ 4 247€ 2 312€ 2 010€ 2 319€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
40 537€ 128 721€ 2 233€ 16 474€ 13 866€ 27 453€ 5 943€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
58 271€ 50 475€ 4 010€ -104€ 12 682€ -122€ 23 108€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
282 855 € 396 035 € 43 770 € 9 988 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
226 188€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
56 667€ 396 035€ 43 770€ 9 988€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
230 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
230€