Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Spoločnosť agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v roku 2022 znížila stratu o   94 % na -71 172 € a tržby jej narástli o   276 % na 4,160 mil. €.

 • IČO 36855642
 • DIČ 2022506651
 • IČ DPH SK2022506651, podľa §4, registrácia od 1.1.2008
 • Sídlo agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
  Výstavná 4 949 01 Nitra
 • Historický názov Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik (platné do: 11.1.2017)
 • Právna forma Štátny podnik
 • Predmety podnikania povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zabezpečovanie činnosti Slovenského poľnohospodárskeho múzea s odborným zameraním a špecializáciou: dokumentácia agrárnych dejín Slovenska - vykonávanie zberu materiálov a osvetovo-výchovnej činnosti pre poľnohospodárske múzejníctvo - spracúvanie dejín poľnohospodárstva v SR - vykonávanie reštaurovania hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok - prevádzkovanie technickej pamiatky Nitrianskej poľnej úzkorozchodnej železnice v areáli výstaviska v rozsahu udelenej licenciePovinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt realizované najmä nasledovnými aktivitami: - organizovanie športovo-relaxačných podujatí, turnajov, súťaží, cvičení - organizovanie a realizácia vzdelávacích, výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí - realizácia aktivít podporujúcich správnu životosprávu a zdravý životný štýl - realizácia voľno časových a relaxačných aktivít a aktivít na odbúranie stresu - rozvoj a organizovanie rekreačných a relaxačných športových aktivít - prevádzkovanie športovo-relaxačných zariadení - publikačná a osvetová činnosťpodnikateľské činnosti: - organizovanie, usporiadanie a realizácia veľtrhov a výstav - zámočnícke práce - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok - reklamná činnosť - prenájom nehnuteľností, zariadení a výstavných stánkov - prenájom strojov a prístrojov - prenájom tovaru osobnej potreby a zariadenia expozícií - upratovacie práce - sekretárske služby, preklady a tlmočenie - tlač a sieťotlač - podnikateľské poradenstvo na úseku výstavníckej činnosti - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí - prevádzkovanie parkovísk - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) - sprostredkovateľská činnosť - montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov - prevádzkovanie výdajne stravy - ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností - zabezpečenie prezentácie rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch a zabezpečovanie marketingových a propagačných aktivít pre potreby rezortu - vodoinštalatérstvo - baliace činnosti, manipulácia s tovarom - nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlami - vlastná ochrana v zmysle § 3 písm. a/ až h/ zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov "/t.j. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, ochrana osoby, ochrana majetku a osoby pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len "prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému"), vypracúvanie plánu ochrany/"pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajneVšetky predmety podnikania podľa ORSR
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10007/N
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  23 458 009 €
  Podľa účtovnej závierky:
  23 458 009 €
 • Druh vlastníctva Štátne