Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu

Spoločnosť HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu v roku 2012 znížila zisk o   41 % na 712 000 € a tržby jej klesli o   1 % na 7,548 mil. €.

 • IČO 36857475
 • DIČ 2022597500
 • IČ DPH SK2022597500
  podľa §4
 • Sídlo HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Obchodná 2 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto
 • Historický názov HDI Versicherung AG organizačná zložka (platné do: 7.4.2009) Zobraziť všetky historické názvy
 • Právna forma Zahranič.osoba,právnická
 • Predmety podnikania poisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia v rozsahu poistných odvetví : 1. poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich; 3. poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch (okrem koľajových), všetky škody na a) motorových vozidlách, b) nemotorových vozidlách; 4. poistenie škôd na na koľajových dopravných prostriedkoch, všetky škody na koľajových dopravných prostriedkoch; 5. poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch, všetky škody na leteckých dopravných prostriedkoch; 6. poistenie škôd na plavidlách námorných, jazerných a riečnych, všetky škody na : a) riečnych plavidlách, b) jazerných plavidlách, c) námorných plavidlách; 7. poistenie škôd na tovare počas prepravy, všetky škody na prepravovanom tovare bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok; 8. poistenie škôd spôsobených požiarom a prírodnými živlami, všetky škody na majetku ( pokiaľ nespadajú pod bod 3 až 7) spôsobené a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) inými prírodnými živlami okrem víchrice, e) jadrovou energiou, f) zosadaním a zosuvom pôdy; 9. poistenie iných škôd na majetku, všetky škody na majetku (pokiaľ nespadajú pod bod 3 až 7) spôsobené krupobitím alebo mrazom alebo akýmikoľvek inými príčinami ( napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8; 10. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie akejkoľvek zodpovednosti za škodu ( vrátane zodpovednosti dopravcu) spôsobenú používaním motorových vozidiel; 11. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku, poistenie akejkoľvek zodpovednosti za škodu ( vrátane zodpovednosti dopravcu) spôsobenú používaním leteckého dopravného prostriedku; 12. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou námorných, jazerných a riečnych plavidiel, poistenie akejkoľvek zodpovednosti za škodu ( vrátane zodpovednosti dopravcu) spôsobenú používaním riečnych, jazerných a námorných plavidiel; 13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu, iné poistenie zodpovednosti za škodu ako je uvedené pod bodom 10 až 12; 15. poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky; 16. poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty príjmov z prenájmu alebo zdroja príjmov, i) z inej neprimeranej obchodnej finančnej straty, k) z neobchodnej finančnej straty, l) z iných finančných strát; 17. poistenie právnej ochrany;zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotné poistenie v zmysle poistného odvetvia 24. a) podľa Prílohy A zákona o dohľade nad poisťovníctvom č. 569/1978 BGBI. v znení zákona č. 56/2007 BGBI. I.Všetky predmety podnikania podľa ORSR
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1575/B
 • Druh vlastníctva Zahraničné
 • Historické sídlaObchodná 2, 811 06 Bratislava(platné do 7.12.2020)Štúrova 11, 811 02 Bratislava(platné do 1.4.2012)