Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
505 172 € 485 788 € 468 606 € 445 746 € 480 611 € 478 558 € 475 979 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
505 172€ 485 788€ 468 606€ 445 746€ 480 611€ 478 558€ 475 979€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
82 498 € 80 488 € 79 237 € 53 647 € 54 532 € 75 166 € 48 431 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 912€ 5 209€ 4 825€ 3 206€ 3 771€ 2 697€ 5 185€
10
B.2
Služby
77 586€ 75 279€ 74 412€ 50 441€ 50 761€ 72 469€ 43 246€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
422 674 € 405 300 € 389 369 € 392 099 € 426 079 € 403 392 € 427 548 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13
C.1
Mzdové náklady
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
1 475€ 1 376€ 2 665€ 190€ 120€ 153€ 120€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
93 558€ 93 558€ 306 560€ 340 921€ 271 694€ 431 850€ 431 850€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
28 800€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
608 523€ 646 923€ 24 000€ 58€ 28 410€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
594 302€ 567 561€ 38 637€ 4 158€ 3 648€ 12 615€ 9 695€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
341 862 € 360 928 € 65 507 € 46 830 € 150 675 € -12 815 € -14 117 €
38
X.
Výnosové úroky
10 254€ 6 990€ 16€ 20€ 27€ 125€
39
N
Nákladové úroky
83 207€ 113 637€ 121 677€ 126 462€ 138 479€ 155 093€ 182 538€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 513€ 638€ 365€ 43 281€ 44 667€ 41 547€ 47 124€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-91 466 € -114 275 € -115 052 € -169 727 € -183 126 € -196 613 € -229 537 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
250 396 € 246 653 € -49 545 € -122 897 € -32 451 € -209 428 € -243 654 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
68 675 € 962 € 963 € 963 € 5 € 24 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
68 675€ 962€ 963€ 963€ 5€ 24€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
181 721 € 246 653 € -50 507 € -123 860 € -33 414 € -209 433 € -243 678 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
250 396 € 246 653 € -49 545 € -122 897 € -32 451 € -209 428 € -243 654 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
181 721 € 246 653 € -50 507 € -123 860 € -33 414 € -209 433 € -243 678 €