Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín (skrátene MHSL, m.r.o, TN)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
63 705 713€ 62 799 657€ 62 380 006€ 62 390 158€ 59 276 750€ 58 952 363€ 51 168 733€ 51 209 636€ 42 091 426€ 43 778 103€ 42 062 689€ 9 543 948€ 5 667 533€ 6 256 222€ 8 965 309€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
63 570 252€ 62 716 058€ 62 194 133€ 62 305 220€ 59 223 515€ 58 888 050€ 51 105 603€ 51 155 982€ 42 016 918€ 43 692 091€ 41 979 118€ 9 462 974€ 5 623 914€ 6 210 487€ 8 883 479€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 2 000€ 8 000€ 14 179€ 21 254€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 830€ 1 660€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 2 000€ 8 000€ 14 000€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 830€ 1 660€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 179€ 1 254€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
63 570 252€ 62 714 058€ 62 186 133€ 62 291 041€ 59 202 261€ 58 888 050€ 51 105 603€ 51 155 982€ 42 016 918€ 43 692 091€ 41 979 118€ 9 462 974€ 5 623 914€ 6 209 657€ 8 881 819€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
38 670 052€ 38 506 470€ 38 506 493€ 38 484 322€ 38 491 691€ 39 226 201€ 37 464 040€ 37 495 296€ 37 464 385€ 39 159 771€ 37 245 606€ 4 801 035€ 4 794 249€ 4 811 711€ 6 091 712€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 302€ 7 302€ 7 303€ 18 257€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
24 451 802€ 23 756 036€ 23 123 711€ 23 199 315€ 20 194 183€ 19 279 049€ 13 282 128€ 13 459 400€ 4 497 540€ 4 489 179€ 4 695 714€ 4 618 134€ 804 736€ 1 362 900€ 2 376 780€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
247 808€ 226 710€ 294 110€ 335 035€ 390 411€ 195 570€ 174 124€ 133 458€ 46 460€ 32 182€ 23 897€ 26 036€ 17 627€ 27 743€ 302 698€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
200 589€ 224 842€ 260 994€ 270 645€ 123 351€ 179 927€ 178 009€ 58 110€ 0€ 2 127€ 6 297€ 10 467€ 0€ 0€ 92 372€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 415€ 1 230€ 1 530€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 825€ 1 725€ 2 625€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
132 672€ 80 012€ 182 451€ 81 473€ 50 339€ 61 270€ 56 813€ 51 604€ 72 809€ 81 891€ 79 956€ 77 180€ 42 746€ 42 404€ 77 096€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
49 085€ 29 734€ 22 025€ 30 609€ 19 966€ 12 996€ 5 120€ 2 189€ 1 538€ 1 513€ 1 184€ 3 045€ 3 628€ 7 808€ 14 972€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
49 085€ 29 734€ 22 025€ 30 609€ 19 966€ 12 996€ 5 120€ 2 189€ 1 538€ 1 513€ 1 184€ 3 045€ 3 628€ 7 808€ 14 972€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
516€ 566€ 566€ 616€ 616€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
516€ 566€ 566€ 616€ 616€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
50 146€ 22 085€ 30 637€ 38 382€ 20 754€ 44 962€ 44 393€ 49 343€ 70 391€ 79 504€ 78 225€ 73 431€ 38 953€ 34 507€ 60 900€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 816€ 5 416€ 4 816€ 10 708€ 5 279€ 4 729€ 5 328€ 1 129€ 1 129€ 1 206€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
31 058€ 7 348€ 7 062€ 5 802€ 0€ 7 861€ 3 348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
8 355€ 7 014€ 10 696€ 30 711€ 18 046€ 29 816€ 34 035€ 42 623€ 47 167€ 61 792€ 41 400€ 57 283€ 36 728€ 27 985€ 43 486€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
10 734€ 7 722€ 1 689€ 1 582€ 1 497€ 2 470€ 1 595€ 1 326€ 1 119€ 1 195€ 1 489€ 1 270€ 914€ 1 521€ 2 641€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 101€ 7 523€ 4 023€ 12 259€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 597€ 6 939€ 18 070€ 9 167€ 0€ 3 872€ 13 567€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 11 191€ 287€ 1 211€ 0€ 0€ 476€ 277€ 277€ 277€ 383€ 182€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
32 925€ 27 628€ 129 223€ 11 866€ 9 004€ 3 312€ 7 300€ 72€ 881€ 874€ 547€ 704€ 165€ 89€ 1 224€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 200€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 143€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
32 925€ 27 428€ 129 163€ 11 866€ 9 004€ 3 312€ 7 300€ 72€ 881€ 874€ 547€ 704€ 165€ 89€ 1 081€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 789€ 3 587€ 3 422€ 3 465€ 2 896€ 3 043€ 6 317€ 2 050€ 1 699€ 4 121€ 3 615€ 3 794€ 873€ 3 331€ 4 734€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 789€ 3 587€ 3 422€ 3 465€ 2 896€ 1 996€ 6 317€ 2 050€ 1 699€ 4 121€ 3 615€ 3 794€ 873€ 3 331€ 4 734€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 047€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
63 705 713€ 62 799 657€ 62 380 006€ 62 390 158€ 59 276 750€ 58 952 363€ 51 168 733€ 51 209 636€ 42 091 426€ 43 778 103€ 42 062 689€ 9 543 948€ 5 667 533€ 6 256 222€ 8 965 309€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-227 954€ -147 240€ -106 899€ -140 561€ -104 857€ -113 711€ -94 897€ -75 099€ -58 133€ -57 821€ -65 922€ -97 196€ -125 617€ -71 054€ -240 330€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-227 954€ -147 240€ -106 899€ -140 561€ -104 857€ -113 711€ -94 897€ -75 099€ -58 133€ -57 821€ -65 922€ -97 196€ -125 617€ -71 054€ -240 330€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-147 240€ -106 899€ -140 561€ -104 857€ -113 711€ -94 897€ -69 778€ -58 133€ -57 821€ -65 922€ -97 196€ -117 292€ -71 054€ -240 330€ -169 594€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-80 714€ -40 341€ 33 662€ -35 704€ 8 854€ -18 814€ -25 118€ -16 965€ -312€ 8 101€ 31 275€ 20 096€ -54 563€ 169 276€ -70 736€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
63 933 146€ 62 946 263€ 62 486 205€ 62 524 301€ 59 377 242€ 59 057 531€ 51 259 537€ 51 284 734€ 42 149 559€ 43 835 924€ 42 128 610€ 9 641 144€ 5 793 150€ 6 327 276€ 9 205 639€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
10 931€ 9 244€ 7 827€ 0€ 2 500€ 2 460€ 10 800€ 6 275€ 25 958€ 23 292€ 26 337€ 18 569€ 7 714€ 18 162€ 25 348€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
10 931€ 9 244€ 7 827€ 0€ 2 500€ 2 460€ 10 800€ 6 275€ 25 958€ 23 292€ 26 337€ 18 569€ 7 714€ 18 162€ 25 348€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
63 612 853€ 62 738 708€ 62 225 336€ 62 344 217€ 59 244 884€ 58 927 764€ 51 143 065€ 51 198 882€ 42 064 362€ 43 754 161€ 42 020 795€ 9 520 257€ 5 660 642€ 6 238 472€ 8 926 965€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
42 602€ 22 650€ 31 203€ 38 997€ 21 369€ 39 714€ 37 462€ 42 901€ 47 444€ 62 069€ 41 678€ 57 283€ 36 728€ 27 985€ 43 486€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
63 570 252€ 62 716 058€ 62 194 133€ 62 305 220€ 59 223 515€ 58 888 050€ 51 105 603€ 51 155 982€ 42 016 918€ 43 692 091€ 41 979 118€ 9 462 974€ 5 623 914€ 6 210 487€ 8 883 479€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
26 158€ 23 669€ 18 709€ 643€ 608€ 417€ 161€ 75€ 918€ 850€ 588€ 801€ 174€ 71€ 1 066€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
17 000€ 18 500€ 17 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
9 158€ 5 169€ 1 709€ 643€ 608€ 417€ 161€ 75€ 918€ 850€ 588€ 801€ 174€ 71€ 1 066€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
283 204€ 174 641€ 234 334€ 179 441€ 129 250€ 126 890€ 105 511€ 79 502€ 58 322€ 57 622€ 80 891€ 101 517€ 124 620€ 70 571€ 252 260€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
168 941€ 83 806€ 36 334€ 66 433€ 38 459€ 44 388€ 31 001€ 13 351€ 10 487€ 9 366€ 24 834€ 36 565€ 93 418€ 35 193€ 170 630€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1 500€ 0€ 0€ 97€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ 403€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
5 675€ 3 985€ 111 323€ 12 186€ 9 424€ 4 415€ 7 200€ 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 326€ 9 062€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
63 644€ 51 095€ 47 967€ 55 195€ 44 125€ 43 234€ 38 670€ 36 439€ 26 680€ 27 448€ 32 391€ 21 481€ 12 396€ 16 116€ 52 427€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
37 343€ 30 982€ 32 949€ 37 448€ 30 912€ 29 120€ 24 374€ 23 386€ 17 962€ 17 709€ 19 542€ 21 292€ 7 318€ 9 538€ 24 060€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 819€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
6 101€ 4 773€ 5 700€ 8 082€ 6 330€ 5 733€ 4 266€ 4 486€ 3 193€ 3 098€ 4 103€ 4 360€ 626€ 662€ 5 136€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 342€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 133€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
521€ 634€ 699€ 6 418€ 4 365€ 8 542€ 4 093€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 6 418€ 4 365€ 8 542€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
521€ 634€ 699€ 0€ 0€ 0€ 4 093€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€