Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vojenská podporná nadácia

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Vojenská podporná nadácia, Bratislava-Nové Mesto'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
b) podpora a rozvoj športu 450 € Florbalový turnaj "O putovný pohár veliteľa 1115 Ružomberok"
b) podpora a rozvoj športu 200 € Podpora športového podujatia "Floorball SK Liga 2019" pri VÚ 2207 Levice
b) podpora a rozvoj športu 98,7 € Podpora športového dňa veliteľa 2.mechanizovanej roty VÚ 2207 Levice
b) podpora a rozvoj športu 194,1 € Vybudovanie regeneračnej zóny pre príslušníkov VÚ 3030 Zvolen
b) podpora a rozvoj športu 221,1 € Podpora celoslovenskej súťaže v základných bojových zručnostiach 24 hours CCS Military competetion
b) podpora a rozvoj športu 614,9 € Športové vybavenie pre zlepšenie podmienok rozvoja telesnej zdatnosti u VÚ 3030 Zvolen
b) podpora a rozvoj športu 1 408,4 € Dobudovanie posiľňovne pre prísl. VÚ 1109 Michalovce
b) podpora a rozvoj športu 999 € Dobudovanie posiľňovne pre prísl. VÚ 2790 Žilina
b) podpora a rozvoj športu 1 400 € Vybudovanie arény bojových športov pre zvyšovanie psychickej a fyzickej odolnosti príslušníkov VÚ 6335 Prešov
b) podpora a rozvoj športu 2 800 € Vybudovanie posiľňovne VÚ 1049 Sereď
b) podpora a rozvoj športu 1 245 € Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 1018 Prešov
b) podpora a rozvoj športu 510 € Športový deň veliteľa VÚ 1008 Prešov pre podporu a rozvoj telesnej zdatnosti, upevňovanie vzťahov a zvyšovanie súdržnosti
b) podpora a rozvoj športu 450 € Športový deň veliteľa VÚ 2207 Levice pre podporu a rozvoj telesnej zdatnosti, upevňovanie vzťahov a zvyšovanie súdržnosti
b) podpora a rozvoj športu 741 € Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov prlog Hlovovec
b) podpora a rozvoj športu 460,76 € Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 1037 Martin
b) podpora a rozvoj športu 36,8 € Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 2206 Topoľčany
b) podpora a rozvoj športu 1 750 € Podpora fotbalovej školy FK Gerlachov
b) podpora a rozvoj športu 200 € Memorial Miroslava Frkana platba - materialne zabezpecenie podujatia
b) podpora a rozvoj športu 860 € Vybudovanie workoutového ihriska u VÚ 1570 Bratislava, Vajnory
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 894,73 € Podpora aktivít nasadených vojakov v Brunssum pre pozitívnu reprezentáciu SVK v zahraničí
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 467,28 € Prezentácia OS SR počas medzinárodných leteckých dní SIAF 2019
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 610 € Náklady spojené s vydaním dvojjazyčnej SJ,AJ knižnej publikácie "Pokoriteľ Alsterufera"
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 919,44 € Náklady spojené s vydaním knižnej publikácie "Okamihy vzdoru" k 75. výročiu SNP
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 430 € Pásmo charitatívnych koncertov "Očami srdca" - podpora projektu
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 915,6 € Podpora medzinárodných streleckých pretekov vojakov v zálohe Kežmarok 2018,2019
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 080 € Výroba pamätnej mince VÚ 1103 Bratislava pre zachovanie kultúrnych hodnôt prostredníctvom symbolu s vyobrazením priznaného znaku
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 204,7 € Podpora projektu obnovy siene slávy a tradícii VÚ 8024 Rožňava
e) podpora vzdelávania 682 € Nákup kníh pre program VPN "vzájomná pomoc"
e) podpora vzdelávania 245 € Podpora uskutočnenia dňa otvorených dverí VÚ 2207 Levice pre rozvoj a upevňovanie povedomia o vojenskej profesii, tvorivosti a súťaživosti detí (Deň detí)
e) podpora vzdelávania 303,73 € Podpora 3. Vojenského kempu trebišovských vlčkov organizvané pri VÚ 1101 Trebišov
e) podpora vzdelávania 1 429,39 € Podpora projektu letného detského stacionárneho tábora pri VÚ 1109 Michalovce
e) podpora vzdelávania 440 € Podpora projektu letného detského stacionárneho tábora pri VÚ 1102 Michalovce
e) podpora vzdelávania 100 € Podpora projektu letného detského stacionárneho tábora pri VÚ 1007 Prešov
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 54,93 € Podpora práce s rodinou nasadených vojakov v Lotyšsku - stretnutie rodinných príslušníkov pri VÚ 4405 Nitra
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 091,43 € Stretnutie profesionálnych vojačiek a zamestnankýň VÚ 4405 Nitra, VÚ 1037 Martin, VÚ 1003 Bratislava, 2206 Topoľčany, VÚ 8024 Rožňava, VÚ 4444 Hlohovec, 1101 Trebišov pri príležitosti Medzinárodného dňa žien
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 371,56 € Mikulášsky večierok s deťmi profesionálnych vojakov a zamestnancov VÚ 1115 Ružomberok, VÚ 2207 Levice, VÚ 1101 Trebišov, 1037 Martin, prlog Hlohovec
c) poskytovanie sociálnej pomoci 750 € Humanitárna pomoc v miestach pôsobenia OS SR v Bosne a Hercegovine
c) poskytovanie sociálnej pomoci 27 345,07 € Individuálna finančná výpomoc na zmiernenie ťaživej životnej situácie profesionálnych vojakov, rodinných príslušníkov (úhrada rehabilitácií, pobytov v rehab.centrách pomoci, refundácia nákladov na pohreb, individ.výpomoc)
c) poskytovanie sociálnej pomoci 290 € 290,00 Stretnutie vojakov VÚ 1003 Bratislava s deťmi detského onkologického centa Bratislava
Spolu 59 264,62 €