Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
0€ 368€
02
502
Spotreba energie
11 739€ 14 788€ 24 297€ 28 574€ 26 651€ 23 177€ 25 294€
04
511
Opravy a udržiavanie
7 934€ 2 713€ 7 688€ 5 235€ 720€ 0€ 1 051€
07
518
Ostatné služby
9 616€ 6 053€ 3 256€ 1 778€ 1 586€ 49 217€ 34 485€
14
532
Daň z nehnuteľností
4 340€ 4 340€ 4 059€ 4 059€ 4 059€ 4 059€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
250€ 247€ 243€ 243€ 140€ 0€ 17€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 5€ 10€ 44€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 20€ 0€ 30€
24
549
Iné ostatné náklady
96€ 97€ 97€ 97€ 12€ 193€ 89€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
56 881€ 56 881€ 56 881€ 56 881€ 56 881€ 56 881€ 46 398€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 106€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 4 894€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
63 500€ 76 000€ 93 060€ 72 000€ 87 000€ 45 000€ 70 000€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
427 055€ 159 152€ 436 420€ 307 676€ 379 400€ 195 000€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
581 410€ 325 271€ 626 020€ 476 544€ 556 454€ 373 538€ 177 775€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 1 211€ 8 069€
53
644
Úroky
0€ 11€ 13€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 106€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
97 474€ 104 238€ 132 719€ 111 986€ 120 173€ 178 529€ 177 764€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
427 055€ 159 152€ 436 420€ 307 676€ 379 400€ 195 000€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
524 529€ 263 496€ 569 139€ 419 662€ 499 573€ 374 751€ 185 846€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-56 881€ -61 775€ -56 881€ -56 881€ -56 881€ 1 213€ 8 072€
76
591
Daň z príjmov
0€ 269€ 1 778€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-56 881€ -61 775€ -56 881€ -56 881€ -56 881€ 945€ 6 294€