Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARM - ZA, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
13 465 € 6 484 € 218 482 € 438 819 € -20 558 € 17 209 € 5 949 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
80 965€ 7 803€ 307 105€ 417 113€ -156 294€ -51 610€ 5 949€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-67 500€ -1 319€ -88 623€ 21 706€ 135 736€ 68 819€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 754 € 56 020 € 291 744 € 335 116 € 10 242 € 15 057 € 10 848 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 802€ 4 170€ 11 857€ 99 346€ 5 907€ 7 645€ 6 886€
10
B.2
Služby
2 952€ 51 850€ 279 887€ 235 770€ 4 335€ 7 412€ 3 962€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 711 € -49 536 € -73 262 € 103 703 € -30 800 € 2 152 € -4 899 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
17
D
Dane a poplatky
106€ 97€ 156€ 233€ 301€ 302€ 534€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 681€ 4 237€ 4 862€ 4 862€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
112 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
50 973€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
233€ 872€ 3 061€ 2 105€ 132€ 6€ 10€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 479€ 446€ 1 390€ 8 221€ 1 831€ 2 839€ 1 275€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 359 € -49 207 € -10 220 € 95 673 € -37 037 € -5 845 € -11 560 €
38
X.
Výnosové úroky
10 987€ 13 905€ 14 908€ 27 654€ 41 321€ 48 365€ 48 249€
39
N
Nákladové úroky
18€ 3€ 5 437€ 19 089€ 23 618€ 31 551€
40
XI.
Kurzové zisky
2€
41
O
Kurzové straty
12€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
211€ 207€ 231€ 981€ 1 207€ 1 322€ 1 432€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
10 758 € 13 695 € 14 665 € 21 238 € 21 025 € 23 425 € 15 266 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
12 117 € -35 512 € 4 445 € 116 911 € -16 012 € 17 580 € 3 706 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
889 € 961 € 961 € 8 502 € 5 116 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
889€ 961€ 961€ 8 502€ 5 116€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
11 228 € -36 473 € 3 484 € 108 409 € -21 128 € 17 580 € 3 706 €
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
12 117 € -35 512 € 4 445 € 116 911 € -16 012 € 17 580 € 3 706 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
11 228 € -36 473 € 3 484 € 108 409 € -21 128 € 17 580 € 3 706 €