Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
6 680€ 6 645€ 77 915€ 21 795€ 1 716 263€ 905 640€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 429€ 5 120€ 46 011€ 21 699€ 2 040 939€ 793 046€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
251 € 1 525 € 31 904 € 96 € -324 676 € 112 594 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
913 031 € 761 731 € 3 120 580 € 3 836 414 € 2 841 766 € 1 431 335 € 3 127 912 € 1 897 333 € 572 064 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
879 782€ 761 125€ 3 121 855€ 3 835 553€ 2 842 234€ 1 431 083€ 3 127 282€ 1 897 156€ 572 031€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-606€ 606€ -1 275€ 861€ -468€ 252€ 630€ 177€ 33€
07
II.3
Aktivácia
33 855€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
803 599 € 709 274 € 2 225 288 € 3 306 206 € 2 462 507 € 3 202 639 € 3 255 610 € 1 733 416 € 763 261 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
352 113€ 304 665€ 535 822€ 659 122€ 787 552€ 380 140€ 377 224€ 406 020€ 20 613€
10
B.2
Služby
451 486€ 404 609€ 1 689 466€ 2 647 084€ 1 674 955€ 2 822 499€ 2 878 386€ 1 327 396€ 742 648€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
109 683 € 52 457 € 896 817 € 562 112 € 379 355 € -2 095 980 € -15 104 € 163 917 € -191 197 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
135 431 € 127 184 € 130 774 € 170 070 € 150 538 € 145 419 € 127 102 € 132 572 €
13
C.1
Mzdové náklady
99 368€ 94 553€ 99 105€ 126 085€ 110 834€ 108 508€ 94 322€ 97 457€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
32 546€ 30 957€ 30 140€ 41 264€ 35 813€ 35 298€ 29 639€ 28 446€
16
C.4
Sociálne náklady
3 517€ 1 674€ 1 529€ 2 721€ 3 891€ 1 613€ 3 141€ 6 669€
17
D
Dane a poplatky
18 820€ 18 208€ 18 613€ 19 535€ 19 689€ 19 288€ 18 225€ 19 422€ 929€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
266 862€ 261 514€ 211 875€ 103 583€ 66 843€ 58 458€ 137 744€ 138 788€ 3 917€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
14 755€ 28 199€ 8 167€ 20 681€ 30 881€ 4 423€ 21 873€ 1 292 173€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 766€ 11 371€ 8 806€ 3 842€ 23 404€ 4 423€ 4 561€ 1 292 173€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
119 481€ 158 618€ 138 823€ 473 595€ 21 463€ 8 639€ 49 150€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 035€ 21 686€ 55 981€ 522 823€ 11 685€ 26 006€ 19 624€ 10 839€ 66€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-211 984 € -211 528 € 635 225 € 219 057 € 168 902 € -2 329 035 € -268 649 € -120 392 € -196 109 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 14€ 16€ 4€ 24€ 45€ 1 796€ 100€
39
N
Nákladové úroky
2 367€ 2 439€ 10 789€ 9 106€ 3 619€ 521€ 20 640€ 15 293€
40
XI.
Kurzové zisky
88€ 557€ 17 290€ 645€
41
O
Kurzové straty
241€ 41€ 18€ 22 022€ 3 892€ 3€ 6€ 133€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 315€ 1 022€ 4 196€ 1 284€ 1 173€ 418€ 290€ 2 486€ 100€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 922 € -3 414 € -14 432 € -15 106 € -8 035 € -918 € -20 891 € -15 983 € -133 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-215 906 € -214 942 € 620 793 € 203 951 € 160 867 € -2 329 953 € -289 540 € -136 375 € -196 242 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 431 € 23 839 € 9 812 € 5 640 € -13 440 € -15 594 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 882€ 2 883€ 2 881€ 5€ 8€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
7 551€ 20 957€ 6 929€ 2 759€ -13 445€ -15 602€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-215 906 € -225 373 € 596 954 € 194 139 € 155 227 € -2 316 513 € -273 946 € -136 375 € -196 242 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-215 906 € -214 942 € 620 793 € 203 951 € 160 867 € -2 329 953 € -289 540 € -136 375 € -196 242 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-215 906 € -225 373 € 596 954 € 194 139 € 155 227 € -2 316 513 € -273 946 € -136 375 € -196 242 €