Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROVITEX - Výskumná spoločnosť onkologických a imunitných ochorení s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
197 622 € 193 879 € 207 969 € 175 229 € 161 865 € 152 062 € 164 306 € 151 660 € 146 134 € 167 536 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
194 986€ 183 593€ 187 674€ 175 211€ 148 213€ 139 966€ 159 959€ 149 510€ 145 278€ 167 536€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 635€ 10 283€ 19 747€ 8 150€ 4 325€ 2 150€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
13 500€ 3 500€ 417€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 3€ 548€ 18€ 152€ 446€ 22€ 439€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
183 203 € 186 008 € 199 941 € 204 357 € 159 573 € 139 536 € 151 429 € 161 603 € 157 359 € 171 323 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
101 392€ 97 716€ 108 017€ 107 230€ 73 663€ 70 621€ 85 594€ 85 214€ 81 514€ 103 158€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 971€ 6 141€ 5 837€ 8 248€ 5 748€ 5 112€ 6 924€ 9 722€ 10 060€ 8 775€
11
C.
Služby
35 676€ 43 247€ 50 395€ 27 834€ 27 171€ 30 246€ 27 289€ 33 758€ 31 964€ 27 879€
12
D.
Osobné náklady
34 271€ 31 865€ 27 033€ 50 592€ 26 381€ 25 390€ 24 816€ 25 659€ 25 147€ 23 685€
13
E.
Dane a poplatky
682€ 394€ 387€ 382€ 264€ 435€ 445€ 504€ 448€ 554€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 472€ 4 392€ 7 665€ 9 064€ 8 584€ 6 931€ 5 418€ 5 476€ 7 365€ 7 122€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 131€ 491€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 739€ 2 253€ 607€ 1 007€ 631€ 801€ 943€ 1 270€ 370€ 150€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
14 419 € 7 871 € 8 028 € -29 128 € 2 292 € 12 526 € 12 877 € -9 943 € -11 225 € -3 787 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
55 582 € 46 772 € 43 172 € 31 899 € 41 631 € 42 137 € 44 477 € 22 966 € 21 740 € 27 724 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 6 € 10 € 64 € 10 € 39 € 420 € 18 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
1€ 6€ 10€ 10€ 4€ 167€ 1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
64€ 35€ 253€ 17€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 655 € 3 513 € 4 971 € 2 346 € 2 916 € 2 601 € 3 480 € 4 386 € 4 812 € 3 213 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 348€ 3 106€ 3 067€ 682€ 883€ 667€ 1 542€ 2 302€ 2 242€ 1 956€
32
N.
Kurzové straty
12€ 21€ 30€ 12€ 81€ 11€ 34€ 36€ 92€ 98€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
295€ 386€ 1 874€ 1 652€ 1 952€ 1 923€ 1 904€ 2 048€ 2 478€ 1 159€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 655 € -3 512 € -4 965 € -2 336 € -2 916 € -2 537 € -3 470 € -4 347 € -4 392 € -3 195 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
11 764 € 4 359 € 3 063 € -31 464 € -624 € 9 989 € 9 407 € -14 290 € -15 617 € -6 982 €
36
P.
Daň z príjmov
2 229€ 473€ 472€ 444€ 960€ 960€ 960€ 960€ 680€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
9 535 € 3 886 € 2 591 € -31 464 € -1 068 € 9 029 € 8 447 € -15 250 € -16 577 € -7 662 €