Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 802€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 802 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
641 901 € 353 419 € 401 511 € 473 239 € 485 704 € 598 997 € 439 893 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
641 901€ 353 419€ 401 511€ 473 239€ 485 704€ 598 997€ 439 893€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
500 691 € 300 904 € 322 287 € 362 482 € 389 146 € 470 518 € 370 034 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
381 193€ 212 879€ 204 531€ 241 439€ 284 130€ 303 385€ 251 081€
10
B.2
Služby
119 498€ 88 025€ 117 756€ 121 043€ 105 016€ 167 133€ 118 953€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
141 210 € 55 317 € 79 224 € 110 757 € 96 558 € 128 479 € 69 859 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
26 125 € 9 440 € 27 650 € 28 941 € 30 267 € 26 003 € 22 774 €
13
C.1
Mzdové náklady
18 673€ 5 812€ 19 029€ 20 141€ 21 278€ 17 644€ 16 033€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 164€ 1 988€ 6 288€ 6 918€ 7 109€ 6 195€ 5 643€
16
C.4
Sociálne náklady
1 288€ 1 640€ 2 333€ 1 882€ 1 880€ 2 164€ 1 098€
17
D
Dane a poplatky
596€ 585€ 709€ 604€ 517€ 504€ 983€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 075€ 4 751€ 1 875€ 1 875€ 938€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 289€ 8 282€ 203€ 1 243€ 4 998€ 7 831€ 3 476€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 588€ 7 349€ 1 096€ 3 414€ 6 899€ 3 637€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 621€ 7 482€ 23 519€ 2 006€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
263€ 66€ 607€ 8 107€ 205€ 1 776€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
223€ 232€ 205€ 8 778€ 225€ 84€ 626€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
112 155 € 39 687 € 42 113 € 55 294 € 66 195 € 101 019 € 47 091 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 2€ 1€
39
N
Nákladové úroky
529€ 561€
40
XI.
Kurzové zisky
1€
41
O
Kurzové straty
2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 411€ 2 243€ 1 831€ 1 840€ 2 551€ 2 517€ 2 502€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 940 € -2 804 € -1 831 € -1 840 € -2 549 € -2 516 € -2 501 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
109 215 € 36 883 € 40 282 € 53 454 € 63 646 € 98 503 € 44 590 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
22 850 € 8 111 € 8 503 € 12 231 € 14 161 € 21 877 € 10 483 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
22 850€ 8 111€ 8 503€ 12 231€ 14 161€ 21 877€ 10 483€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
86 365 € 28 772 € 31 779 € 41 223 € 49 485 € 76 626 € 34 107 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
109 215 € 36 883 € 40 282 € 53 454 € 63 646 € 98 503 € 44 590 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
86 365 € 28 772 € 31 779 € 41 223 € 49 485 € 76 626 € 34 107 €