Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
109 024 € 114 667 € 65 272 € 75 006 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
41 879 € 41 879 € 18 700 € 29 762 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
41 879 € 41 879 € 18 700 € 29 762 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 879€ 41 879€ 18 700€ 29 762€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
66 244 € 67 674 € 46 344 € 44 906 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
62 006 € 59 153 € 43 383 € 39 171 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
60 959 € 57 141 € 42 896 € 38 948 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
60 959€ 57 141€ 42 896€ 38 948€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
188€ 223€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 047€ 2 012€ 299€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 238 € 8 521 € 2 961 € 5 735 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 060€ 7 018€ 2 961€ 4 524€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 178€ 1 503€ 1 211€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
901 € 5 114 € 228 € 338 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
901€ 5 114€ 228€ 338€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
109 024 € 114 667 € 65 272 € 75 006 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
12 113 € 5 141 € 9 828 € 7 145 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
90 000€ 90 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
507 € 507 € 507 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
507€ 507€ 507€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-92 006 € -81 847 € -1 444 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-92 006€ -81 847€ -1 444€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
6 973 € -10 158 € 2 682 € 1 950 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
96 911 € 109 526 € 55 444 € 67 861 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
105 € 95 € 77 € 77 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
105€ 95€ 77€ 77€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
29 203€ 41 035€ 2 897€ 4 987€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
63 287 € 67 578 € 49 408 € 61 016 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
29 384 € 20 994 € 17 120 € 22 921 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
29 384€ 20 994€ 17 120€ 22 921€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 418€ 10 169€ 30 875€ 36 084€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
175€ 57€ 154€ 147€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
342€ 64€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 259€ 1 864€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
26 968€ 36 294€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
818 € 423 € 1 781 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
818€ 423€ 1 781€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 316€ 2 639€