Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
101 951 € 117 429 € 94 856 € 86 688 € 78 569 € 66 358 € 50 530 € 46 944 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
99 055€ 111 022€ 94 681€ 86 148€ 74 464€ 64 068€ 50 510€ 46 706€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
448€ 1 667€ 1 750€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 448€ 4 740€ 175€ 540€ 4 105€ 540€ 20€ 238€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
107 122 € 140 593 € 105 074 € 110 858 € 99 276 € 53 329 € 40 246 € 42 281 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
7 048€ 4 051€ 7 054€ 5 936€ 13 944€ 6 390€ 3 969€ 3 754€
11
C.
Služby
61 104€ 72 906€ 43 093€ 46 774€ 46 787€ 19 787€ 18 306€ 23 748€
12
D.
Osobné náklady
5 705€ 8 301€ 9 957€ 9 326€ 5 879€ 3 867€ 5 521€ 2 979€
13
E.
Dane a poplatky
983€ 5€ 798€ 388€ 2 330€ 227€ -257€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 701€ 43 358€ 42 087€ 42 087€ 29 130€ 17 638€ 11 062€ 11 062€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 000€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 564€ 5 994€ 2 878€ 5 937€ 3 148€ 3 317€ 1 161€ 995€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-5 171 € -23 164 € -10 218 € -24 170 € -20 707 € 13 029 € 10 284 € 4 663 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
30 903 € 34 065 € 44 534 € 33 438 € 13 733 € 37 891 € 28 235 € 19 204 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 987 € 5 632 € 5 301 € 2 961 € 6 444 € 1 800 € 1 062 € 960 €
31
M.
Nákladové úroky
4 267€ 5 002€ 3 261€ 2 186€ 2 978€ 1 546€ 678€ 695€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
720€ 630€ 2 040€ 775€ 3 466€ 254€ 384€ 265€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 987 € -5 632 € -5 301 € -2 961 € -6 444 € -1 800 € -1 062 € -960 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-10 158 € -28 796 € -15 519 € -27 131 € -27 151 € 11 229 € 9 222 € 3 703 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 3 301€ 2 121€ 1 021€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-10 158 € -28 796 € -15 519 € -27 131 € -28 111 € 7 928 € 7 101 € 2 682 €