Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
283 546 € 310 414 € 781 610 € 253 159 € 311 570 € 509 562 € 598 943 € 448 740 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
252 127€ 309 193€ 774 470€ 246 190€ 309 787€ 508 687€ 597 945€ 448 740€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
12 000€ 860€ 5 417€ 1 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 419€ 361€ 1 723€ 5 969€ 1 783€ 875€ 998€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
211 232 € 212 085 € 437 645 € 182 112 € 232 669 € 372 644 € 534 545 € 369 935 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 949€ 12 580€ 13 921€ 21 876€ 19 811€ 18 828€ 23 174€ 17 563€
11
C.
Služby
42 834€ 70 017€ 287 833€ 44 798€ 88 585€ 196 170€ 390 278€ 227 520€
12
D.
Osobné náklady
112 254€ 105 078€ 106 146€ 90 562€ 105 662€ 138 899€ 107 290€ 105 354€
13
E.
Dane a poplatky
900€ 1 153€ 584€ 743€ 736€ 758€ 539€ 454€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 006€ 17 915€ 19 275€ 18 564€ 12 744€ 14 258€ 9 910€ 13 202€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 340€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 289€ 5 342€ 4 546€ 5 569€ 5 131€ 3 731€ 3 354€ 5 842€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
72 314 € 98 329 € 343 965 € 71 047 € 78 901 € 136 918 € 64 398 € 78 805 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
191 344 € 226 596 € 472 716 € 179 516 € 201 391 € 293 689 € 184 493 € 203 657 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 577 € 151 € 893 € 1 059 € 379 € 118 € 6 €
24
X.
Výnosové úroky
577€ 151€ 893€ 1 059€ 379€ 13€ 4€
25
XI.
Kurzové zisky
1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
105€ 2€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
429 € 194 € 659 € 245 € 877 € 224 € 263 € 733 €
31
M.
Nákladové úroky
191€ 39€ 436€
32
N.
Kurzové straty
6€ 8€ 442€ 1€ 5€ 7€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
232€ 186€ 217€ 244€ 877€ 219€ 217€ 297€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-428 € 383 € -508 € 648 € 182 € 155 € -145 € -727 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
71 886 € 98 712 € 343 457 € 71 695 € 79 083 € 137 073 € 64 253 € 78 078 €
36
P.
Daň z príjmov
15 381€ 21 196€ 72 496€ 16 228€ 18 095€ 32 447€ 14 854€ 18 541€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
56 505 € 77 516 € 270 961 € 55 467 € 60 988 € 104 626 € 49 399 € 59 537 €