Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
-
-
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
435 674 € 482 408 € 495 409 € 278 737 € 286 084 € 206 891 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
435 674€ 482 408€ 495 409€ 278 737€ 286 084€ 206 891€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
156 210 € 217 157 € 265 986 € 209 042 € 215 260 € 130 688 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
113 397€ 110 496€ 128 864€ 80 124€ 88 862€ 50 845€
10
B.2
Služby
42 813€ 106 661€ 137 122€ 128 918€ 126 398€ 79 843€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
279 464 € 265 251 € 229 423 € 69 695 € 70 824 € 76 203 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
67 117 € 51 886 € 32 842 € 19 150 € 36 545 € 26 669 €
13
C.1
Mzdové náklady
49 329€ 39 175€ 24 851€ 14 011€ 26 750€ 19 552€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
17 362€ 12 299€ 7 702€ 4 931€ 9 414€ 6 881€
16
C.4
Sociálne náklady
426€ 412€ 289€ 208€ 381€ 236€
17
D
Dane a poplatky
470€ 4 701€ 5 355€ 1 753€ 5 789€ 2 133€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
51 162€ 43 443€ 37 031€ 26 194€ 15 288€ 23 479€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 666€ 1 666€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 085€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19€ 7 591€ 7 277€ 3 996€ 3 408€ 1 369€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 907€ 1 674€ 599€ 1 483€ 4 272€ 200€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
154 408 € 171 138 € 160 873 € 25 111 € 14 004 € 25 091 €
38
X.
Výnosové úroky
13€ 14€ 3€ 3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 850€ 2 316€ 368€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 956€ 7 014€ 7 221€ 7 427€ 677€ 11 668€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-8 956 € -7 014 € -5 358 € -5 097 € -674 € -11 297 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
145 452 € 164 124 € 155 515 € 20 014 € 13 330 € 13 794 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
31 823 € 36 233 € 6 018 € 3 614 € 3 245 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
31 823€ 36 233€ 6 018€ 3 614€ 3 245€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
113 629 € 127 891 € 149 497 € 16 400 € 10 085 € 13 794 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
145 452 € 164 124 € 155 515 € 20 014 € 13 330 € 13 794 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
113 629 € 127 891 € 149 497 € 16 400 € 10 085 € 13 794 €