Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INVEST SB, s. r. o. [zrušená]

 • Vydaný 15.6.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 115 z roku 2015 18.6.2015
 • Úpadca INVEST SB, s. r. o.
  IČO: 44268084
  SNP 16
  083 01   Sabinov
 • Navrhovatelia Ľudovít Dačo
  Matice Slovenskej 608/11
  08301 Sabinov
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti: INVEST SB, s.r.o., so sídlom: SNP 16,

083 01 Sabinov, IČO: 44 268 084, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 4CbR/6/2015
 • ICS 8115201571
 • Vydal JUDr. Jaroslav Kanderka
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Adriana Fechová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 1.6.2016
Výmaz 9.8.2016

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
18.6.2015
Rozhodnutie Zrušenie