Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
392 519€ 2 102 845€ 106 194€ 118 646€ 383 375€ 53 032€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
345 257€ 1 987 664€ 90 964€ 94 758€ 314 333€ 85€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
47 262 € 115 181 € 15 230 € 23 888 € 69 042 € 52 947 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 480 209 € 23 079 023 € 22 242 161 € 22 211 228 € 19 878 819 € 8 390 792 € 7 074 182 € 1 854 648 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 449 203€ 23 076 139€ 22 227 825€ 22 210 373€ 19 878 819€ 9 146 051€ 6 318 923€ 1 854 648€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-755 259€ 755 259€
07
II.3
Aktivácia
31 006€ 2 884€ 14 336€ 855€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
11 833 942 € 20 365 163 € 19 066 460 € 20 172 618 € 18 574 672 € 8 000 871 € 6 546 854 € 1 503 454 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 723 289€ 6 430 314€ 7 976 369€ 6 306 840€ 6 733 212€ 3 079 587€ 2 772 468€ 688 017€
10
B.2
Služby
8 110 653€ 13 934 849€ 11 090 091€ 13 865 778€ 11 841 460€ 4 921 284€ 3 774 386€ 815 437€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
693 529 € 2 829 041 € 3 190 931 € 2 062 498 € 1 373 189 € 389 921 € 580 275 € 351 194 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 434 681 € 2 615 697 € 1 479 821 € 1 178 667 € 791 842 € 473 691 € 413 390 € 198 900 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 762 584€ 1 836 426€ 1 007 689€ 808 507€ 544 012€ 319 784€ 264 198€ 131 288€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
616 245€ 688 913€ 394 328€ 319 233€ 217 573€ 130 778€ 137 853€ 45 425€
16
C.4
Sociálne náklady
55 852€ 90 358€ 77 804€ 50 927€ 30 257€ 23 129€ 11 339€ 22 187€
17
D
Dane a poplatky
31 881€ 32 561€ 36 979€ 43 349€ 34 513€ 19 215€ 12 885€ 7 020€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
331 191€ 372 386€ 360 741€ 194 881€ 269 676€ 141 884€ 72 445€ 30 436€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
239 742€ 97 394€ 192 509€ 16 620€ 3 586€ 157 096€ 157 241€ 5 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
34 473€ 97 155€ 174 501€ 18 282€ 4 324€ 71 629€ 47 806€ 33 885€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
7 492€ 205 508€ 41 271€ -4 286€ 7 324€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
74 620€ 77 131€ 754 821€ 35 400€ 23 715€ 290 592€ 17 611€ 4 075€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
469 587€ 103 954€ 842 201€ 100 291€ 75 391€ 43 559€ 16 552€ 4 264€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-2 301 414 € -218 187 € 1 038 510 € 537 777 € 229 030 € 80 307 € 192 049 € 85 764 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 500€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
2 500€
38
X.
Výnosové úroky
2 854€ 6 636€ 4 273€ 3 595€ 1 141€ 10 217€ 865€ 32€
39
N
Nákladové úroky
62 538€ 68 540€ 103 263€ 100 120€ 77 667€ 32 015€ 8 168€ 4 168€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 2€
41
O
Kurzové straty
701€ 6€ 455€ 404€ 1€ 26€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
585€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 556€ 20 285€ 24 556€ 38 568€ 15 699€ 4 044€ 5 294€ 5 331€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-84 941 € -82 194 € -123 999 € -135 497 € -92 226 € -25 842 € -12 597 € -8 908 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-2 386 355 € -300 381 € 914 511 € 402 280 € 136 804 € 54 465 € 179 452 € 76 856 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
392 € -24 874 € 122 442 € 189 667 € 36 668 € 38 716 € 46 925 € 15 539 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
392€ 1 103€ 171 153€ 213 205€ 98 539€ 38 716€ 46 925€ 15 539€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-25 977€ -48 711€ -23 538€ -61 871€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-2 386 747 € -275 507 € 792 069 € 212 613 € 100 136 € 15 749 € 132 527 € 61 317 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-2 386 355 € -300 381 € 914 511 € 402 280 € 136 804 € 54 465 € 179 452 € 76 856 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-2 386 747 € -275 507 € 792 069 € 212 613 € 100 136 € 15 749 € 132 527 € 61 317 €