Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Life Academy, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.01.2017
31.08.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 163€ 1 164€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 811€ 787€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 352 € 377 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
48 697 € 48 169 € 32 951 € 47 504 € 652 332 € 112 707 € 75 290 € 78 464 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
48 697€ 48 169€ 32 951€ 47 504€ 652 332€ 112 707€ 75 290€ 78 464€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
35 428 € 39 070 € 20 231 € 21 472 € 191 336 € 94 984 € 41 861 € 83 426 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 267€ 21 966€ 12 738€ 12 628€ 32 758€ 23 889€ 19 992€ 34 762€
10
B.2
Služby
21 161€ 17 104€ 7 493€ 8 844€ 158 578€ 71 095€ 21 869€ 48 664€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
13 269 € 9 099 € 12 720 € 26 032 € 33 985 € 17 723 € 35 781 € -4 585 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
38 078 € 73 305 € 39 255 € 31 599 € 14 302 € 13 354 € 16 936 € 28 333 €
13
C.1
Mzdové náklady
27 911€ 54 264€ 29 002€ 23 412€ 10 459€ 11 891€ 21 236€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
9 745€ 18 618€ 10 155€ 7 970€ 3 665€ 4 447€ 6 322€
16
C.4
Sociálne náklady
422€ 423€ 98€ 217€ 178€ 598€ 775€
17
D
Dane a poplatky
497€ 665€ 812€ 465€ 59€ 17€ 194€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 178€ 8 922€ 2 336€ 2 184€ 465€ 388€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5€ 16€ 1 564€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 591€ 1 152€ 448€ 49 311€ 229 811€ 266€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 062€ 3 999€ 1 019€ 42 842€ 398 890€ 268 347€ 7 277€ 28 605€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-39 950 € -76 624 € -30 254 € -183 € 47 745 € -34 167 € 11 352 € -62 105 €
38
X.
Výnosové úroky
6 188€ 5€ 3€
39
N
Nákladové úroky
1 607€ 2 207€ 1 411€ 2 745€ 3 683€ 3 007€ 1 580€ 1 108€
40
XI.
Kurzové zisky
3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
825€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
484€ 536€ 319€ 504€ 1 882€ 7 821€ 1 609€ 1 278€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
4 097 € -2 738 € -1 730 € -3 246 € -5 565 € -10 828 € -2 364 € -2 383 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-35 853 € -79 362 € -31 984 € -3 429 € 42 180 € -44 995 € 8 988 € -64 488 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
479 € 320 € 12 509 € 9 280 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
479€ 320€ 12 509€ 9 280€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-35 853 € -79 841 € -32 304 € -15 938 € 32 900 € -44 995 € 8 988 € -64 489 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-35 853 € -79 362 € -31 984 € -3 429 € 42 180 € -44 995 € 8 988 € -64 488 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-35 853 € -79 841 € -32 304 € -15 938 € 32 900 € -44 995 € 8 988 € -64 489 €