Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PRO - MED, s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.12.2015
29.02.2020
01.12.2014
28.02.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2015
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 518 € 11 317 € 11 317 € 9 600 € 8 242 € 9 160 € 7 618 € 5 569 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
012
A.II.1
Pozemky
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 518 € 11 317 € 11 317 € 9 600 € 8 242 € 9 160 € 7 618 € 5 569 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
148 € 148 € 148 € 148 € 148 € 149 € 190 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
148€ 148€ 148€ 148€ 148€ 149€ 140€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
50€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 518 € 11 169 € 11 169 € 9 452 € 8 094 € 9 012 € 7 469 € 5 379 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 518€ 10 731€ 10 731€ 8 705€ 7 861€ 8 748€ 6 751€ 5 222€
057
B.IV.2
Účty v bankách
438€ 438€ 747€ 233€ 264€ 718€ 157€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 518 € 11 317 € 11 317 € 9 600 € 8 242 € 9 160 € 7 618 € 5 569 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 518 € 10 915 € 10 915 € 9 336 € 8 241 € 8 654 € 7 118 € 5 534 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
518 € 518 € 518 € 518 € 517 € 441 € 362 € 46 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
518€ 518€ 518€ 518€ 517€ 441€ 362€ 46€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 887 € 3 887 € 2 723 € 3 136 € 1 677 € 173 € -5 818 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 887€ 3 887€ 2 723€ 3 136€ 1 677€ 173€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 818€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 510 € 1 510 € 1 095 € -412 € 1 536 € 1 583 € 6 306 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
402 € 402 € 264 € 1 € 506 € 500 € 35 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
402 € 402 € 264 € 1 € 506 € 500 € 35 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2€ 1€ 26€ 20€ 35€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
402€ 402€ 262€ 480€ 480€