Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
14.02.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 376 631 € 4 572 091 € 4 549 011 € 3 550 094 € 3 691 538 € 2 255 086 € 1 633 478 € 1 532 992 € 1 470 255 € 1 329 965 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 079 963 € 1 047 801 € 1 125 026 € 728 955 € 123 226 € 174 333 € 218 085 € 383 512 € 574 697 € 707 732 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 079 963 € 1 047 801 € 1 125 026 € 728 955 € 123 226 € 174 333 € 218 085 € 383 512 € 574 697 € 707 732 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 079 963€ 1 047 801€ 1 125 026€ 728 955€ 123 226€ 174 333€ 218 085€ 383 512€ 574 697€ 707 732€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 296 668 € 3 520 751 € 3 423 025 € 2 820 954 € 3 538 544 € 2 080 753 € 1 413 081 € 1 149 448 € 845 974 € 607 764 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
10 675 €
032
B.I.1
Materiál
10 675€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
780 134 € 869 559 € 394 756 € 238 205 € 219 091 € 163 088 € 97 713 € 104 473 € 112 263 € 111 289 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
409 387€ 403 969€ 0€ 118 911€ 33 748€ 40 969€ 41 695€ 38 921€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
370 747€ 465 590€ 394 756€ 238 205€ 219 091€ 44 177€ 63 965€ 63 504€ 70 568€ 72 368€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 515 322 € 2 647 800 € 3 025 839 € 2 578 576 € 3 309 747 € 1 909 791 € 1 308 963 € 1 029 352 € 729 417 € 492 813 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
262 393€ 240 516€ 631 539€ 555 311€ 979 902€ 1 122 599€ 697 623€ 463 625€ 481 524€ 487 929€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
241 565€ 255 432€ 61 305€ 285 646€ 2 836€ 10 400€ 1 696€ 36 364€ 96 589€ 4 884€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 011 364€ 2 151 852€ 2 332 995€ 1 737 619€ 2 327 009€ 776 792€ 609 644€ 529 363€ 151 304€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 212 € 3 392 € 2 430 € 4 173 € 9 706 € 7 874 € 6 405 € 4 948 € 4 294 € 3 662 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 212€ 3 392€ 2 430€ 4 173€ 3 562€ 3 063€ 2 861€ 2 424€ 2 453€ 2 410€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 144€ 4 811€ 3 544€ 2 524€ 1 841€ 1 252€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 539 € 960 € 185 € 29 768 € 2 312 € 32 € 49 584 € 14 469 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 539€ 960€ 185€ 32€ 67€ 749€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
29 768€ 2 312€ 49 517€ 13 720€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 376 631 € 4 572 091 € 4 549 011 € 3 550 094 € 3 691 538 € 2 255 086 € 1 633 478 € 1 532 992 € 1 470 255 € 1 329 965 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 254 464 € 2 073 891 € 2 205 329 € 2 029 540 € 1 989 744 € 1 507 594 € 1 276 001 € 1 086 397 € 894 839 € 648 919 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 663 891 € 1 595 329 € 1 619 540 € 1 529 745 € 1 397 594 € 1 166 001 € 976 397 € 784 839 € 538 919 € 230 934 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 663 891€ 1 595 329€ 1 619 540€ 1 529 745€ 1 397 594€ 1 166 001€ 976 397€ 784 839€ 538 919€ 230 934€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
480 573 € 368 562 € 475 789 € 389 795 € 482 150 € 231 593 € 189 604 € 191 558 € 245 920 € 307 985 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 122 167 € 2 498 200 € 2 343 682 € 1 520 554 € 1 701 794 € 747 492 € 357 477 € 446 595 € 575 416 € 681 046 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 913 989 € 2 302 448 € 1 920 141 € 1 141 991 € 965 554 € 218 255 € 161 116 € 305 338 € 416 274 € 436 700 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
13 271€ 5 308€ 8 292€ 6 154€ 6 254€ 6 106€ 3 691€ 4 741€ 2 925€ 2 050€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
17 500€ 1 847 350€ 1 030 406€ 879 483€ 208 225€ 144 050€ 295 500€ 403 750€ 424 660€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 900 718€ 2 279 640€ 64 499€ 105 431€ 79 817€ 3 924€ 13 375€ 5 097€ 9 599€ 9 990€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 590 € 6 994 € 6 395 € 6 277 € 6 446 € 4 831 € 3 777 € 2 745 € 2 039 € 1 416 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 590€ 6 994€ 6 395€ 6 277€ 6 446€ 4 831€ 3 777€ 2 745€ 2 039€ 1 416€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
199 588 € 188 758 € 417 146 € 372 286 € 729 794 € 524 406 € 192 584 € 138 512 € 157 103 € 242 930 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
138 471€ 134 983€ 218 904€ 317 762€ 396 869€ 485 987€ 97 042€ 33 450€ 122 769€ 115 249€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
34 148€ 79 706€ 9 806€ 13 868€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
28 261€ 23 979€ 28 132€ 27 081€ 24 393€ 17 654€ 15 425€ 13 129€ 13 361€ 13 663€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 952€ 15 895€ 18 311€ 17 947€ 16 269€ 11 881€ 10 683€ 9 624€ 8 833€ 7 403€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
13 904€ 13 901€ 151 799€ 9 496€ 292 263€ 8 884€ 35 286€ 2 603€ 2 334€ 47 112€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
45 635€