Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
124 592 € 124 321 € 142 409 € 132 901 € 40 466 € 12 144 € 48 641 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
69 660 € 56 137 € 56 681 € 33 430 € 35 219 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
69 660 € 56 137 € 56 681 € 33 430 € 35 219 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
69 660 € 56 137 € 56 681 € 33 430 € 35 219 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
54 932 € 68 184 € 85 728 € 99 471 € 5 247 € 12 144 € 48 619 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 119 € 1 000 € 423 € 349 € 1 177 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
9 392 € 9 361 € 22 324 € 973 € 830 € 11 € 45 083 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 056 € 6 562 € 6 886 € 820 € 830 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
70 € 12 865 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 € 45 083 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 266 € 2 799 € 2 573 € 153 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
44 421 € 57 823 € 62 981 € 98 149 € 3 240 € 12 133 € 3 536 €
056
B.IV.1
Peniaze
44 421 € 57 823 € 62 981 € 98 149 € 3 240 € 352 € 297 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 781 € 3 239 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
22 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
124 592 € 124 321 € 142 409 € 132 901 € 40 466 € 12 144 € 48 641 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
13 360 € 44 029 € 63 406 € 53 678 € 483 € 11 494 € 47 041 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
12 500 € 12 500 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
31 530 € 50 906 € 41 178 € -12 019 € 2 994 € 8 625 € 45 864 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
41 194 € 67 109 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-32 569 € -21 245 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-30 670 € -19 377 € 9 728 € 53 197 € -15 011 € -9 631 € -11 323 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
111 232 € 80 292 € 79 003 € 79 223 € 39 983 € 650 € 1 546 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
530 € 637 € 1 747 € 354 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
530 € 637 € 1 747 € 354 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
15 804 € 470 € 322 € 306 € 241 € 226 € 183 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
226 € 183 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
94 898 € 79 185 € 76 934 € 78 563 € 39 742 € 424 € 1 363 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
-13 € 72 € 1 627 € 2 355 € 1 195 € 59 € 365 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
92 385 € 77 297 € 71 717 € 62 790 € 37 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 526 € 1 192 € 3 185 € 1 961 € 681 € 234 € 613 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
131 € 385 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
624 € 405 € 11 457 € 866 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
54 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
54 €