Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

G-INVESTMENT s. r. o.

2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
507 468 € 498 410 € 742 906 € 740 834 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
507 468 € 498 410 € 742 906 € 740 834 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
178 780 € 493 007 € 686 492 € 737 718 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
308 767 € 652 442 € 708 113 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
10 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
178 780 € 174 240 € 34 050 € 29 605 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
328 371 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
327 775 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
596 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
317 € 5 403 € 56 414 € 3 116 €
056
B.IV.1
Peniaze
280 € 3 587 € 445 € 521 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
37 € 1 816 € 55 969 € 2 595 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
507 468 € 498 410 € 742 906 € 740 834 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-40 888 € -28 402 € 16 004 € 8 983 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 404 € 154 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500 € 500 € 404 € 154 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-33 901 € 10 503 € 3 579 € 1 328 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 096 € 11 095 € 4 171 € 1 920 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-44 997 € -592 € -592 € -592 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-12 487 € -44 405 € 7 021 € 2 501 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
548 356 € 526 812 € 726 902 € 731 851 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
548 356 € 526 812 € 726 902 € 731 851 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
536 306 € 514 575 € 704 373 € 726 858 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
11 207 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
843 € 2 237 € 3 229 € 4 993 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 000 € 19 300 €