Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

G-INVESTMENT s. r. o.

2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 500€ 6 018€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 710€ 5 250€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
790 € 768 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
493 307 € 163 822 € 259 090 € 1 133 326 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
493 307€ 163 822€ 259 090€ 1 133 326€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
450 407 € 115 442 € 249 968 € 1 120 837 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
113 237€ 79 642€ 27 404€
10
B.2
Služby
337 170€ 35 800€ 222 564€ 1 120 837€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
43 690 € 48 380 € 9 122 € 13 257 €
17
D
Dane a poplatky
71€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
53 780€ 91 069€ 9 699€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 330€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-11 420 € -42 689 € 9 122 € 3 487 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 2€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
107€ 163€ 123€ 241€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-107 € -160 € -121 € -239 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-11 527 € -42 849 € 9 001 € 3 248 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 1 556 € 1 980 € 747 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 1 556€ 1 980€ 747€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-12 487 € -44 405 € 7 021 € 2 501 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-11 527 € -42 849 € 9 001 € 3 248 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-12 487 € -44 405 € 7 021 € 2 501 €