Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bek Agro, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.01.2018
30.09.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
20 867 € 26 512 € 11 915 € 2 467 € 3 303 € 4 174 € 4 754 € 4 815 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
20 799 € 26 512 € 11 915 € 2 467 € 3 303 € 4 174 € 4 754 € 4 815 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
18 286 € 24 900 € 10 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 700€ 17 400€ 10 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 053€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 533€ 7 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 513 € 1 612 € 1 915 € 2 467 € 3 303 € 4 174 € 4 754 € 4 815 €
056
B.IV.1
Peniaze
54€ 356€ 1 915€ 2 467€ 3 303€ 4 174€ 732€ 732€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 459€ 1 256€ 4 083€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
4 022€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
68 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
68€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
20 867 € 26 512 € 11 915 € 2 467 € 3 303 € 4 174 € 4 754 € 4 815 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
18 917 € 21 128 € 10 800 € 1 117 € 1 953 € 2 824 € 3 644 € 4 185 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
10 000 € 10 000 € 10 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
10 000€ 10 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 629 € -4 200 € -3 883 € -3 046 € -2 176 € -1 356 € -815 € -757 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 829€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 200€ -4 200€ -757€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 212 € 10 328 € -317 € -837 € -871 € -820 € -541 € -58 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 050 € 4 184 € 1 115 € 1 350 € 1 350 € 1 350 € 1 110 € 630 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
240 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
240€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 050 € 4 184 € 1 115 € 1 350 € 1 350 € 1 110 € 1 110 € 630 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
150€ 1 235€ 515€ 270€ 270€ 30€ 630€ 30€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
600€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
600€ 600€ 600€ 600€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
300€ 300€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 049€ 480€ 480€ 480€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
600€ 600€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
900 € 1 200 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
900€ 1 200€