Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bek Agro, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.10.2018
30.09.2019
01.01.2018
30.09.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
26 512 € 11 915 € 2 467 € 3 303 € 4 174 € 4 754 € 4 815 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
26 512 € 11 915 € 2 467 € 3 303 € 4 174 € 4 754 € 4 815 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
24 900 € 10 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 400€ 10 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 612 € 1 915 € 2 467 € 3 303 € 4 174 € 4 754 € 4 815 €
056
B.IV.1
Peniaze
356€ 1 915€ 2 467€ 3 303€ 4 174€ 732€ 732€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 256€ 4 083€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
4 022€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
26 512 € 11 915 € 2 467 € 3 303 € 4 174 € 4 754 € 4 815 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 128 € 10 800 € 1 117 € 1 953 € 2 824 € 3 644 € 4 185 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
10 000 € 10 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
10 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 200 € -3 883 € -3 046 € -2 176 € -1 356 € -815 € -757 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 200€ -757€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
10 328 € -317 € -837 € -871 € -820 € -541 € -58 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 184 € 1 115 € 1 350 € 1 350 € 1 350 € 1 110 € 630 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
240 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
240€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 184 € 1 115 € 1 350 € 1 350 € 1 110 € 1 110 € 630 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 235€ 515€ 270€ 270€ 30€ 630€ 30€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
600€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
600€ 600€ 600€ 600€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
300€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 049€ 480€ 480€ 480€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
600€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 200 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 200€