Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
67 219 € 108 303 € 88 557 € 82 022 € 66 969 € 74 600 € 77 270 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
67 219 € 108 303 € 88 557 € 82 022 € 66 969 € 74 600 € 77 270 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
53 251 € 91 206 € 84 157 € 79 187 € 63 208 € 69 076 € 64 203 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 341€ 43 514€ 45 077€ 41 983€ 32 613€ 33 896€ 38 023€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
23 518€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
204€ 3€ 124€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
51 910€ 47 488€ 39 080€ 37 204€ 30 595€ 35 177€ 2 538€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
13 968 € 17 097 € 4 400 € 2 835 € 3 761 € 5 524 € 13 067 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 968€ 17 097€ 4 400€ 2 835€ 3 761€ 5 524€ 101€
057
B.IV.2
Účty v bankách
12 966€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
67 219 € 108 303 € 88 557 € 82 022 € 66 969 € 74 600 € 77 270 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 495 € 31 727 € 15 053 € 18 288 € 16 677 € 14 786 € 12 625 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
4 400 € 4 400 € 4 400 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 144 € 1 477 € 1 477 € 1 267 € 875 € 615 € 399 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
399€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
19 181 € 4 175 € 7 811 € 6 411 € 4 911 € 3 011 € 2 147 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 250€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 103€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-15 230 € 16 675 € -3 635 € 1 610 € 1 891 € 2 160 € 1 079 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
50 724 € 76 576 € 73 504 € 63 734 € 50 292 € 59 814 € 64 624 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
265 € 265 € 265 € 265 € 2 144 € 2 144 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
265€ 265€ 265€ 265€ 2 144€ 2 144€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
152 € 151 € 151 € 151 € 122 € 104 € 29 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
29€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
50 307 € 76 160 € 73 088 € 63 318 € 50 170 € 57 566 € 62 451 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
39 863€ 59 028€ 55 103€ 49 329€ 36 203€ 39 276€ 54 353€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
810€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
15 278€ 16 678€ 13 278€ 13 278€ 12 170€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
9 606€ 1 042€ 809€ 231€ 156€ 5 355€ 1 401€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
838€ 812€ 498€ 480€ 533€ 765€ 497€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 390€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
21 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
21€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé