Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa '"OZ Tuláčik", Brezno'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 263,72 € stavebný materiál a stavebné práce v útulku
g) ochrana a tvorba životného prostredia 34 351,63 € veterinárne služby
g) ochrana a tvorba životného prostredia 51 894,12 € veterinárne lieky a materiál
g) ochrana a tvorba životného prostredia 26 440 € kúpa motorových vozidiel na prevoz psov
g) ochrana a tvorba životného prostredia 16 121 € výroba a oprava búd
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 037,78 € komunálny odpad
g) ochrana a tvorba životného prostredia 29 828,01 € záloha na oplotenie
g) ochrana a tvorba životného prostredia 19 320 € výroba kotercov, výbehov a prístreškov
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 580,04 € oprava motorových vozidiel
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 177,23 € chovateľské potreby
g) ochrana a tvorba životného prostredia 228,47 € elektroinštalačný materiál
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 435,31 € hematologický analyzátor
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 225 € veterinárny stôl
g) ochrana a tvorba životného prostredia 559,9 € spotreba vody
g) ochrana a tvorba životného prostredia 112,06 € nepoužité 2%
Spolu 201 574,27 €
Výrok auditora

Výrok nezávislého audítora: Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia "OZ Tuláčik" ("Združenie"), ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2022. Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Združenia k 31. decembru 2022 a jeho výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.