Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
26.02.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
446 452 € 331 284 € 375 379 € 429 089 € 427 967 € 451 858 € 417 075 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
122 280 € 116 944 € 121 678 € 152 446 € 171 202 € 130 552 € 124 791 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
122 280 € 116 944 € 121 678 € 152 446 € 167 952 € 127 302 € 120 541 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
71 104€ 76 673€ 82 242€ 87 811€ 93 380€ 98 949€ 104 517€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
51 176€ 40 271€ 39 436€ 64 635€ 74 572€ 28 353€ 16 024€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
3 250 € 3 250 € 4 250 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
3 250€ 3 250€ 4 250€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
322 019 € 212 375 € 252 694 € 274 799 € 256 244 € 320 128 € 290 872 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 971 € 276 € 22 624 € 86 669 € 91 435 € 189 074 € 176 544 €
032
B.I.1
Materiál
1 971€ 276€ 22 624€ 86 669€ 91 435€ 189 074€ 176 544€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
225 216 € 176 373 € 203 690 € 183 480 € 158 070 € 128 808 € 112 097 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
216 117€ 148 383€ 190 955€ 167 607€ 158 070€ 128 808€ 108 558€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 099€ 27 990€ 12 735€ 15 873€ 1 872€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 667€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
94 832 € 35 726 € 26 380 € 4 650 € 6 739 € 2 246 € 2 231 €
056
B.IV.1
Peniaze
42 983€ 29 082€ 26 380€ 4 650€ 6 739€ 2 246€ 2 231€
057
B.IV.2
Účty v bankách
51 849€ 6 644€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 153 € 1 965 € 1 007 € 1 844 € 521 € 1 178 € 1 412 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 153€ 1 965€ 1 007€ 1 844€ 521€ 1 178€ 1 412€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
446 452 € 331 284 € 375 379 € 429 089 € 427 967 € 451 858 € 417 075 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
231 319 € 141 653 € 127 028 € 144 798 € 150 022 € 77 025 € 67 726 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
53 984 € 53 984 € 53 984 € 101 984 € 121 384 € 54 800 € 54 800 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
53 984€ 53 984€ 53 984€ 101 984€ 121 384€ 54 800€ 54 800€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 928 € 4 928 € 4 928 € 4 928 € 4 928 € 4 928 € 4 928 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
4 428€ 4 428€ 4 428€ 4 428€ 4 428€ 4 428€ 4 428€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
77 741 € 63 116 € 32 886 € 18 710 € 12 297 € 2 998 € 1 286 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
77 741€ 63 116€ 32 886€ 18 710€ 12 297€ 2 998€ 1 286€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
89 666 € 14 625 € 30 230 € 14 176 € 6 413 € 9 299 € 1 712 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
215 133 € 189 631 € 248 351 € 284 291 € 277 945 € 374 833 € 349 349 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 192 € 4 340 € 6 101 € 6 784 € 6 925 € 6 042 € 1 471 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 192€ 4 340€ 6 101€ 6 784€ 6 925€ 6 042€ 1 471€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
54 879 € 44 227 € 42 362 € 54 690 € 59 864 € 84 633 € 33 025 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
21 200€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 298€ 1 787€ 1 356€ 1 053€ 804€ 614€ 450€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
52 581€ 42 440€ 41 006€ 53 637€ 59 060€ 84 019€ 11 375€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
134 222 € 114 144 € 136 055 € 155 351 € 137 248 € 175 199 € 206 103 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
75 046€ 86 813€ 111 851€ 135 682€ 113 631€ 143 278€ 185 890€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
998€ 977€ 751€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
15 366€ 9 592€ 8 330€ 8 891€ 8 601€ 11 586€ 8 143€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 699€ 13 049€ 12 942€ 9 296€ 10 324€ 14 464€ 10 227€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
23 240€ 3 620€ 1 743€ 1 081€ 4 372€ 5 871€ 1 693€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
873€ 93€ 438€ 401€ 320€ 150€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
16 840 € 26 920 € 63 833 € 67 466 € 73 908 € 108 959 € 108 750 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
16 840€ 26 920€ 37 000€ 47 080€ 57 160€ 67 240€ 77 320€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
26 833€ 20 386€ 16 748€ 41 719€ 31 430€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé