Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 100€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-8 100 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 791 650 € 1 781 607 € 1 776 648 € 1 794 382 € 1 782 864 € 1 669 089 € 1 708 373 € 1 893 863 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 791 650€ 1 781 607€ 1 776 648€ 1 794 382€ 1 782 864€ 1 669 089€ 1 708 373€ 1 893 863€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
295 472 € 285 935 € 293 526 € 293 487 € 293 172 € 291 546 € 286 166 € 379 008 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 569€ 5 786€ 5 590€ 6 857€ 6 836€ 4 410€ 24 878€ 10 846€
10
B.2
Služby
288 903€ 280 149€ 279 836€ 278 530€ 278 236€ 279 036€ 261 288€ 368 162€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 496 178 € 1 495 672 € 1 483 122 € 1 500 895 € 1 489 692 € 1 377 543 € 1 414 107 € 1 514 855 €
17
D
Dane a poplatky
6 146€ 6 661€ 1 149€ 1 112€ 1 188€ 1 195€ 1 240€ 364€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
474 953€ 474 953€ 474 851€ 473 621€ 473 477€ 473 474€ 941 429€ 704 845€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 065€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
42 637€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 4 708€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 172€ 15 185€ 15 172€ 15 172€ 15 172€ 15 180€ 17 432€ 21 225€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
999 907 € 998 873 € 956 378 € 1 010 990 € 999 855 € 887 695 € 454 006 € 793 129 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 667€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 667€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
58 072€ 69 184€ 79 960€ 86 719€ 81 207€ 69 978€ 53 519€
38
X.
Výnosové úroky
11 079€ 11 056€ 11 031€ 9 944€ 1 888€ 3 219€ 4 198€ 7 607€
39
N
Nákladové úroky
356 247€ 402 660€ 820 489€ 840 189€ 860 981€ 893 574€ 961 933€ 429 896€
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
613 403€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
516€ 519€ 512€ 664€ 330€ 323€ 1 093€ 184€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-403 756 € 152 096 € -889 930 € -917 628 € -940 630 € -960 656 € -1 012 347 € -422 473 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
596 151 € 1 150 969 € 66 448 € 93 362 € 59 225 € -72 961 € -558 341 € 370 656 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
29 977 € 26 794 € 2 943 € 3 257 € 3 235 € 3 512 € 795 € 4 598 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
29 977€ 26 794€ 2 943€ 3 257€ 3 235€ 3 512€ 795€ 4 598€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
566 174 € 1 124 175 € 63 505 € 90 105 € 55 990 € -76 473 € -559 136 € 366 058 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
596 151 € 1 150 969 € 66 448 € 93 362 € 59 225 € -72 961 € -558 341 € 370 656 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
566 174 € 1 124 175 € 63 505 € 90 105 € 55 990 € -76 473 € -559 136 € 366 058 €