Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 945 538 € 9 351 769 € 9 796 990 € 10 172 481 € 10 879 367 € 11 223 106 € 11 912 318 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 978 938 € 8 458 685 € 8 938 433 € 9 507 925 € 9 985 967 € 10 464 240 € 10 827 325 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 742 505 € 1 849 189 € 1 955 874 € 2 062 559 € 2 169 244 € 2 275 929 € 2 272 221 €
007
A.I.4
Goodwill
1 742 505€ 1 849 189€ 1 955 874€ 2 062 559€ 2 169 244€ 2 275 929€ 2 272 221€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 236 433 € 6 609 496 € 6 982 559 € 7 445 366 € 7 816 723 € 8 188 311 € 8 555 104 €
012
A.II.1
Pozemky
198 133€ 198 133€ 198 133€ 291 459€ 291 459€ 291 459€ 291 459€
013
A.II.2
Stavby
1 013 277€ 1 075 001€ 1 136 725€ 1 198 449€ 1 260 173€ 1 321 898€ 1 383 630€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 025 023€ 5 336 362€ 5 647 701€ 5 955 458€ 6 260 291€ 6 570 154€ 6 880 015€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 800€ 4 800€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
966 600 € 893 084 € 858 557 € 664 556 € 893 400 € 758 493 € 1 084 192 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
107 801 € 262 036 € 62 027 € 73 993 € 37 039 € 82 042 € 85 596 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
59 405€ 52 522€ 51 448€ 63 493€ 29 162€ 69 134€ 51 871€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
39 016€ 198 304€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 380€ 11 210€ 10 579€ 10 500€ 7 877€ 12 908€ 33 725€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
858 799 € 631 048 € 796 530 € 590 563 € 856 361 € 676 451 € 998 596 €
056
B.IV.1
Peniaze
24 908€ 24 908€ 24 908€ 29 289€ 29 289€ 29 289€ 29 289€
057
B.IV.2
Účty v bankách
833 891€ 606 140€ 771 622€ 561 274€ 827 072€ 647 162€ 969 307€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
373 € 801 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
373€ 801€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 945 538 € 9 351 769 € 9 796 990 € 10 172 481 € 10 879 367 € 11 223 106 € 11 912 318 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 546 428 € 1 795 453 € 672 206 € 306 657 € 4 043 € -188 760 € -338 165 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 765 453 € 642 205 € 276 657 € -25 957 € -218 759 € -257 773 € -120 917 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 023 226€ 899 978€ 534 430€ 231 816€ 39 014€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-257 773€ -257 773€ -257 773€ -257 773€ -257 773€ -257 773€ -120 917€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
750 975 € 1 123 248 € 365 549 € 302 614 € 192 802 € 39 013 € -247 248 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 399 110 € 7 556 316 € 9 124 784 € 9 865 824 € 10 875 324 € 11 411 866 € 12 250 483 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 500 € 1 000 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
500€ 1 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 133 817 € 2 873 914 € 3 451 914 € 3 631 097 € 4 870 004 € 4 870 004 € 4 870 005 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 870 005€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 133 817€ 2 873 914€ 3 451 914€ 3 631 097€ 4 870 004€ 4 870 004€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
63 590 € 82 497 € 63 623 € 67 899 € 294 632 € 165 773 € 528 344 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
56 685€ 56 873€ 19 450€ 18 960€ 54 403€ 17 349€ 39 336€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
489 002€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
41 286€ 46 026€ 237 310€ 145 510€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 905€ 25 624€ 2 887€ 2 913€ 2 919€ 2 914€ 6€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 200 703 € 4 598 905 € 5 608 247 € 6 165 828 € 5 709 688 € 6 375 589 € 6 851 134 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 267 372€ 3 773 337€ 4 598 649€ 5 411 344€ 5 695 394€ 6 359 158€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
933 331€ 825 568€ 1 009 598€ 754 484€ 5 709 688€ 680 195€ 491 976€