Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.03.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
434 124 € 453 413 € 444 496 € 451 069 € 48 194 € 458 305 € 438 603 € 504 143 € 17 065 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
434 124€ 453 413€ 444 496€ 451 069€ 48 194€ 458 305€ 438 603€ 504 143€ 17 065€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
46 610 € 49 695 € 25 331 € 46 362 € 25 894 € 42 115 € 24 469 € 33 617 € 7 003 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
125€ 1 354€ 118€
10
B.2
Služby
46 610€ 49 695€ 25 206€ 46 362€ 25 894€ 40 761€ 24 351€ 33 617€ 7 003€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
387 514 € 403 718 € 419 165 € 404 707 € 22 300 € 416 190 € 414 134 € 470 526 € 10 062 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 465 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
465€
17
D
Dane a poplatky
879€ 747€ 747€ 747€ 813€ 849€ 882€ 1 026€ 942€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
162 072€ 162 072€ 162 260€ 200 502€ 204 156€ 220 197€ 221 738€ 221 553€ 18 440€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 665€ 916€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
657€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 025€ 3 735€ 8 439€ 3 886€ 4 592€ 4 592€ 4 973€ 5 018€ 716€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
220 538 € 237 164 € 252 957 € 199 572 € -190 926 € 190 552 € 184 160 € 242 929 € -10 036 €
38
X.
Výnosové úroky
11€ 30€ 42€ 37€ 255€ 385€
39
N
Nákladové úroky
12 200€ 17 861€ 30 521€ 36 614€ 41 107€ 66 078€ 90 282€ 203 840€ 114 178€
40
XI.
Kurzové zisky
27€ 14€ 30€
41
O
Kurzové straty
2€ 1€ 31€ 127€ 22€ 13€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
344€ 330€ 5 099€ 564€ 648€ 344€ 286€ 10 717€ 92€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-12 544 € -18 193 € -35 621 € -37 198 € -41 852 € -66 375 € -90 530 € -214 272 € -113 885 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
207 994 € 218 971 € 217 336 € 162 374 € -232 778 € 124 177 € 93 630 € 28 657 € -123 921 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
33 085 € 34 855 € 27 850 € 26 349 € 965 € 25 390 € 6 € 46 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
33 085€ 34 855€ 27 850€ 26 349€ 965€ 25 390€ 6€ 46€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
174 909 € 184 116 € 189 486 € 136 025 € -233 743 € 98 787 € 93 624 € 28 611 € -123 921 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
207 994 € 218 971 € 217 336 € 162 374 € -232 778 € 124 177 € 93 630 € 28 657 € -123 921 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
174 909 € 184 116 € 189 486 € 136 025 € -233 743 € 98 787 € 93 624 € 28 611 € -123 921 €