Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 582 615 € 4 724 463 € 4 937 595 € 4 834 128 € 4 874 957 € 4 450 549 € 4 632 108 € 5 126 871 € 4 793 256 € 9 061 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 582 615€ 4 724 463€ 4 937 595€ 4 834 128€ 4 874 957€ 4 450 549€ 4 632 108€ 5 126 871€ 4 793 256€ 9 061€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
503 624 € 426 034 € 450 647 € 437 200 € 638 379 € 636 195 € 487 861 € 415 723 € 379 274 € 14 429 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
237 026€ 219 732€ 204 912€ 204 685€ 200 319€ 201 221€ 61 988€ 23 672€ 20 113€ 2 691€
10
B.2
Služby
266 598€ 206 302€ 245 735€ 232 515€ 438 060€ 434 974€ 425 873€ 392 051€ 359 161€ 11 738€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 078 991 € 4 298 429 € 4 486 948 € 4 396 928 € 4 236 578 € 3 814 354 € 4 144 247 € 4 711 148 € 4 413 982 € -5 368 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
48 264 € 48 276 € 48 276 € 47 127 € 47 452 € 33 881 € 12 409 € 1 300 €
13
C.1
Mzdové náklady
0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 36 000€ 24 933€ 12 033€ 1 300€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
12 264€ 12 276€ 12 276€ 11 127€ 11 452€ 8 553€ 376€
16
C.4
Sociálne náklady
395€
17
D
Dane a poplatky
21 207€ 21 141€ 21 144€ 21 203€ 21 139€ 21 041€ 21 262€ 17 463€ 17 341€ 3 672€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 704 254€ 1 704 642€ 1 709 179€ 1 710 646€ 1 715 549€ 1 725 350€ 1 725 349€ 1 722 908€ 1 701 464€ 141 046€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 30 001€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 29 167€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ 300 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3€ 3€ 3 327€ 1€ 1€ 36€ 300 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 133€ 21 850€ 21 513€ 21 594€ 21 769€ 21 805€ 21 840€ 21 630€ 20 883€ 9 100€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 284 136 € 2 502 523 € 2 690 163 € 2 596 359 € 2 430 670 € 2 012 313 € 2 363 387 € 2 947 847 € 2 675 128 € -159 186 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
406€ 323€ 261€ 207€ 174€ 190€ 2 977€ 18 449€ 3 502€
39
N
Nákladové úroky
172 544€ 258 913€ 344 823€ 432 627€ 519 483€ 603 026€ 692 779€ 781 710€ 651 047€ 46 119€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 1€
41
O
Kurzové straty
85€ 88€ 101€ 81€ 79€ 29€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
622€ 632€ 899€ 713€ 665€ 412€ 129€ 105€ 34€ 48 111€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-173 251 € -259 227 € -345 500 € -433 160 € -520 018 € -603 292 € -692 718 € -778 838 € -632 632 € -90 728 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 110 885 € 2 243 296 € 2 344 663 € 2 163 199 € 1 910 652 € 1 409 021 € 1 670 669 € 2 169 009 € 2 042 496 € -249 914 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
443 290 € 470 050 € 493 458 € 380 672 € 420 381 € 310 048 € 327 934 € 570 581 € 388 074 € -47 484 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
632 403€ 501 168€ 3 355€ 2 865€ 2 985€ 2 916€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-189 113€ -31 118€ 490 103€ 377 807€ 417 396€ 307 132€ 327 934€ 570 581€ 388 074€ -47 484€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 667 595 € 1 773 246 € 1 851 205 € 1 782 527 € 1 490 271 € 1 098 973 € 1 342 735 € 1 598 428 € 1 654 422 € -202 430 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 110 885 € 2 243 296 € 2 344 663 € 2 163 199 € 1 910 652 € 1 409 021 € 1 670 669 € 2 169 009 € 2 042 496 € -249 914 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 667 595 € 1 773 246 € 1 851 205 € 1 782 527 € 1 490 271 € 1 098 973 € 1 342 735 € 1 598 428 € 1 654 422 € -202 430 €