Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
160 919 € 139 708 € 116 995 € 122 490 € 167 486 € 71 101 € 136 753 € 94 403 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
853 € 1 641 € 2 430 € 4 687 € 7 679 € 6 900 € 13 004 € 10 972 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
853 € 1 641 € 2 430 € 4 687 € 7 679 € 6 900 € 13 004 € 10 972 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
853€ 1 641€ 2 430€ 4 687€ 7 679€ 6 900€ 13 004€ 10 972€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
160 066 € 138 067 € 114 565 € 117 803 € 159 807 € 64 201 € 122 742 € 82 588 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
103 € 103 € 63 € 113 € 37 € 35 € 1 502 € 35 €
032
B.I.1
Materiál
38€ 35€
036
B.I.5
Tovar
1 464€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
86 845 € 46 276 € 63 549 € 71 655 € 41 601 € 48 017 € 49 179 € 34 646 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
86 845€ 46 276€ 63 358€ 70 541€ 40 249€ 47 344€ 49 179€ 34 646€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
191€ 1 114€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 352€ 673€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
73 118 € 91 688 € 50 953 € 46 035 € 118 169 € 16 149 € 72 061 € 47 907 €
056
B.IV.1
Peniaze
73 118€ 91 688€ 50 953€ 46 035€ 118 169€ 16 149€ 1 800€ 1 814€
057
B.IV.2
Účty v bankách
70 261€ 46 093€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 007 € 843 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 007€ 843€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
160 919 € 139 708 € 116 995 € 122 490 € 167 486 € 71 101 € 136 753 € 94 403 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
52 658 € 15 592 € 6 079 € -7 819 € -37 601 € -68 825 € -65 343 € -34 681 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 092 € 579 € -13 319 € -43 101 € -74 325 € -70 843 € -40 181 € -51 077 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-40 181€ -51 077€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
37 066 € 9 513 € 13 898 € 29 782 € 31 224 € -3 482 € -30 662 € 11 396 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
108 261 € 124 116 € 110 916 € 130 309 € 205 087 € 139 926 € 202 096 € 129 084 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 711 € 6 503 € 5 887 € 4 814 € 3 852 € 3 122 € 3 609 € 3 025 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 711€ 6 503€ 5 887€ 4 814€ 3 852€ 3 122€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 609€ 3 025€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 617 € 2 314 € 2 017 € 1 719 € 1 426 € 1 137 € 831 € 534 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
831€ 534€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
100 933 € 115 299 € 103 012 € 123 776 € 199 809 € 135 667 € 197 656 € 125 525 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
66 796€ 95 320€ 79 015€ 102 031€ 174 807€ 111 904€ 176 391€ 108 279€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
586€ 1 268€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
50€ 50€ 50€ 50€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 837€ 6 695€ 8 009€ 6 212€ 7 094€ 7 385€ 3 445€ 4 003€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 343€ 2 644€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
25 250€ 13 234€ 15 938€ 15 483€ 17 908€ 16 378€ 14 891€ 9 331€