Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fotovoltaická elektráreň Bátka, s. r. o. /skratka FEB, s. r. o./

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 670 176 € 2 124 447 € 2 214 782 € 2 300 377 € 2 357 264 € 2 453 633 € 2 709 398 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 424 777 € 1 549 575 € 1 674 373 € 1 799 171 € 1 923 969 € 2 048 766 € 2 173 564 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 424 777 € 1 549 575 € 1 674 373 € 1 799 171 € 1 923 969 € 2 048 766 € 2 173 564 €
013
A.II.2
Stavby
1 424 777€ 1 549 575€ 1 674 373€ 1 799 171€ 1 923 969€ 2 048 766€ 2 173 564€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
243 679 € 573 227 € 538 762 € 499 549 € 430 434 € 402 006 € 509 293 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
125 979 € 465 675 € 499 903 € 480 981 € 408 460 € 375 352 € 478 503 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 406€ 5 665€ 6 140€ 9 572€ 4 372€ 10 656€ 103 329€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
106 812€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
313 175€ 313 175€ 368 441€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 653€ 2 345€ 9 456€ 8 364€ 5 043€ 3 341€ 5 833€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 108€ 457 665€ 484 307€ 463 045€ 85 870€ 48 180€ 900€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
117 700 € 107 552 € 38 859 € 18 568 € 21 974 € 26 654 € 30 790 €
056
B.IV.1
Peniaze
77€ 99€ 12 999€ 7 999€ 7 999€ 7 986€ 5 464€
057
B.IV.2
Účty v bankách
117 623€ 107 453€ 25 860€ 10 569€ 13 975€ 18 668€ 25 326€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 720 € 1 645 € 1 647 € 1 657 € 2 861 € 2 861 € 26 541 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 720€ 1 645€ 1 647€ 1 657€ 2 861€ 2 861€ 26 541€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 670 176 € 2 124 447 € 2 214 782 € 2 300 377 € 2 357 264 € 2 453 633 € 2 709 398 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
296 049 € 147 417 € 66 939 € 14 883 € -5 449 € 42 699 € 54 860 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
36 750 € 36 750 € 36 750 € 36 750 € 36 750 € 36 750 € 36 750 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
36 750€ 36 750€ 36 750€ 36 750€ 36 750€ 36 750€ 36 750€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
105 667 € 25 188 € -26 866 € -47 199 € -11 € 13 110 € -10 994 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
152 866€ 72 386€ 20 332€ 46 076€ 21 972€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-47 199€ -47 198€ -47 198€ -47 199€ -11€ -32 966€ -32 966€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
148 632 € 80 479 € 52 055 € 20 332 € -47 188 € -12 161 € 24 104 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 374 127 € 1 977 030 € 2 147 843 € 2 285 494 € 2 362 713 € 2 410 934 € 2 654 538 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 1 000 € 1 500 € 800 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
800€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 1 000€ 1 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
674 901 € 674 901 € 674 901 € 674 901 € 620 666 € 620 500 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
674 901€ 674 901€ 674 901€ 674 901€ 620 666€ 620 500€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
355 676 € 287 038 € 288 451 € 258 702 € 177 664 € 121 157 € 205 164 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 697€ 11 535€ 59 701€ 41 656€ 31 947€ 4 363€ 35 829€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
320 407€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
54 234€ 109 500€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
18 572€ 7 875€ 8 831€ 960€ 960€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
267 628€ 219 919€ 216 086€ 144 757€ 62 560€ 59 835€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 017 451 € 1 014 091 € 1 182 991 € 1 351 891 € 1 510 148 € 1 669 111 € 1 828 074 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
817 333€ 1 014 091€ 1 182 991€ 1 351 891€ 1 510 148€ 1 669 111€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
200 118€ 1 669 111€ 158 963€