Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fotovoltaická elektráreň Svinná, s. r. o. /skratka FES, s. r. o./

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
65 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
64 250€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
750 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
415 680 € 421 069 € 377 550 € 396 358 € 420 166 € 404 991 € 402 937 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
415 680€ 421 069€ 377 550€ 396 358€ 420 166€ 404 991€ 402 937€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
53 611 € 59 098 € 61 987 € 58 139 € 54 606 € 54 824 € 45 900 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 747€ 7 237€ 3 031€ 4 206€ 3 947€ 4 048€ 5 899€
10
B.2
Služby
33 864€ 51 861€ 58 956€ 53 933€ 50 659€ 50 776€ 40 001€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
362 069 € 362 721 € 315 563 € 338 219 € 365 560 € 350 167 € 357 037 €
17
D
Dane a poplatky
1 340€ 1 432€ 1 386€ 1 489€ 1 518€ 1 451€ 1 922€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 901€ 57 901€ 145 683€ 311 885€ 311 885€ 311 885€ 311 885€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
688€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 413€ 14 277€ 1 650€ 2 427€ 2 652€ 10 311€ 2 424€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
300 415 € 289 111 € 166 844 € 23 106 € 49 505 € 26 520 € 40 806 €
38
X.
Výnosové úroky
3 389€ 723€ 19€ 37€ 31€ 23€ 12€
39
N
Nákladové úroky
42 012€ 52 880€ 40 834€ 47 162€ 53 472€ 60 599€ 58 760€
40
XI.
Kurzové zisky
-14€
41
O
Kurzové straty
1€ 58€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
468€ 8 561€ 481€ 720€ 491€ 440€ 9 920€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-39 091 € -60 718 € -41 297 € -47 903 € -53 932 € -61 016 € -68 682 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
261 324 € 228 393 € 125 547 € -24 797 € -4 427 € -34 496 € -27 876 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
55 104 € 43 827 € 36 594 € 967 € 966 € 964 € 2 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
55 104€ 43 827€ 36 594€ 967€ 966€ 964€ 2€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
206 220 € 184 566 € 88 953 € -25 764 € -5 393 € -35 460 € -27 878 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
261 324 € 228 393 € 125 547 € -24 797 € -4 427 € -34 496 € -27 876 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
206 220 € 184 566 € 88 953 € -25 764 € -5 393 € -35 460 € -27 878 €