Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIOTRON s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 28.4.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 87 z roku 2017 9.5.2017
 • Úpadca BIOTRON s.r.o.
  IČO: 45592381
  Vyšehradská 12
  851 06   Bratislava
Oznam

Sro 69 516/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti BIOTRON s.r.o., Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, IČO: 45 592 381, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 33CbR/93/2015
 • ICS 1115208605
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Odoslal Lenka Frigová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 2.1.2018
Výmaz 6.1.2018

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
9.5.2017
Rozhodnutie Zrušenie