Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZOSTAV s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
29.06.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
840€ 8 967€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 597€ 7 930€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
840 € -2 597 € 1 037 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
228 010 € 180 433 € 101 592 € 91 541 € 98 638 € 66 991 € 28 172 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
228 010€ 180 433€ 101 592€ 91 541€ 98 638€ 66 991€ 28 172€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
188 562 € 145 107 € 73 634 € 75 020 € 111 940 € 58 623 € 1 576 € 17 553 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
153 932€ 124 663€ 65 442€ 66 794€ 46 627€ 41 468€ 1 155€ 7 389€
10
B.2
Služby
34 630€ 20 444€ 8 192€ 8 226€ 65 313€ 17 155€ 421€ 10 164€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
40 288 € 35 326 € 27 958 € 16 521 € -13 302 € 5 771 € -539 € 10 619 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
43 373 € 36 888 € 14 506 € 10 699 € 3 731 € 1 197 € 5 420 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 913€ 2 787€ 4 009€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 750€ 944€ 1 411€
16
C.4
Sociálne náklady
36€
17
D
Dane a poplatky
1 104€ 771€ 719€ 1 106€ 26€ 591€ 423€ 259€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 086€ 9 851€ 6 630€ 5 126€ 2 745€ 3 327€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 833€ 13 000€ 100€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 585€ 6 912€ 581€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 178€ 13 379€ 3 881€ 4 380€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30€ 30€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 237 € 8 048 € 6 763 € 2 466 € -22 185 € 3 953 € -3 737 € 1 133 €
39
N
Nákladové úroky
1 507€ 1 986€ 634€ 791€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 627€ 1 576€ 1 318€ 877€ 408€ 357€ 61€ 621€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-5 134 € -3 562 € -1 952 € -1 668 € -408 € -357 € -61 € -621 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-3 897 € 4 486 € 4 811 € 798 € -22 593 € 3 596 € -3 798 € 512 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
942 € 1 011 € 960 € 960 € 582 € 102 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
942€ 1 011€ 960€ 960€ 582€ 102€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-3 897 € 3 544 € 3 800 € -162 € -23 553 € 3 014 € -3 798 € 410 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-3 897 € 4 486 € 4 811 € 798 € -22 593 € 3 596 € -3 798 € 512 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-3 897 € 3 544 € 3 800 € -162 € -23 553 € 3 014 € -3 798 € 410 €