Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
13.07.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 808 881 € 1 840 868 € 1 792 145 € 1 756 207 € 1 730 456 € 1 699 890 € 1 713 902 € 1 774 844 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 808 881€ 1 840 868€ 1 792 145€ 1 756 207€ 1 730 456€ 1 699 890€ 1 713 902€ 1 774 844€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
314 170 € 311 200 € 309 721 € 309 209 € 308 763 € 308 591 € 268 591 € 367 496 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 721€ 5 077€ 4 917€ 5 194€ 5 340€ 7 834€ 6 779€ 7 462€
10
B.2
Služby
308 449€ 306 123€ 304 804€ 304 015€ 303 423€ 300 757€ 261 812€ 360 034€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 494 711 € 1 529 668 € 1 482 424 € 1 446 998 € 1 421 693 € 1 391 299 € 1 445 311 € 1 407 348 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 263 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 250€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13€
17
D
Dane a poplatky
12 105€ 6 069€ 182€ 160€ 148€ 148€ 738€ 187€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
476 133€ 476 133€ 475 643€ 473 700€ 473 556€ 473 308€ 752 718€ 597 160€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
54€ 99€ 25€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 396€ 19 369€ 19 356€ 19 366€ 19 357€ 19 852€ 19 372€ 20 477€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
987 077 € 1 028 097 € 987 243 € 953 772 € 928 686 € 897 991 € 672 582 € 788 286 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
101 216€ 131 595€ 128 609€ 140 759€ 105 071€
38
X.
Výnosové úroky
40€ 2 110€ 3 837€ 1 123€ 1 680€
39
N
Nákladové úroky
271 658€ 322 133€ 656 541€ 750 680€ 784 638€ 819 407€ 746 175€ 353 197€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
478 676€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
315€ 293€ 272€ 4 780€ 238€ 237€ 3 755€ 4 366€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-271 973 € 156 250 € -656 813 € -856 636 € -914 361 € -944 416 € -889 566 € -460 954 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
715 104 € 1 184 347 € 330 430 € 97 136 € 14 325 € -46 425 € -216 984 € 327 332 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
27 983 € 31 850 € 2 880 € 2 887 € 3 353 € 3 697 € -84 444 € 76 892 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
27 983€ 31 850€ 2 880€ 2 887€ 3 353€ 3 697€ 52€ 323€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-84 496€ 76 569€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
687 121 € 1 152 497 € 327 550 € 94 249 € 10 972 € -50 122 € -132 540 € 250 440 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
715 104 € 1 184 347 € 330 430 € 97 136 € 14 325 € -46 425 € -216 984 € 327 332 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
687 121 € 1 152 497 € 327 550 € 94 249 € 10 972 € -50 122 € -132 540 € 250 440 €