Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bioagris 1, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 086€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 893€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
193 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
405 684 € 377 627 € 364 558 € 366 016 € 350 417 € 382 999 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
405 684€ 377 627€ 364 558€ 366 016€ 350 417€ 382 999€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
76 586 € 73 311 € 80 499 € 98 810 € 76 648 € 133 556 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 892€ 8 161€ 4 976€ 7 538€ 2 568€ 2 549€
10
B.2
Služby
68 694€ 65 150€ 75 523€ 91 272€ 74 080€ 131 007€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
329 291 € 304 316 € 284 059 € 267 206 € 273 769 € 249 443 €
17
D
Dane a poplatky
33€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
134 418€ 134 418€ 134 418€ 134 418€ 134 418€ 134 418€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
195 572€ 30€ 22 000€ 43 907€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
201 184€ 4 636€ 4 571€ 3 867€ 7 688€ 3 308€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
189 261 € 165 229 € 145 100 € 128 921 € 153 663 € 155 624 €
38
X.
Výnosové úroky
2 649€ 2€ 2€ 3€ 6€
39
N
Nákladové úroky
112 823€ 121 977€ 124 184€ 129 737€ 139 862€ 94 151€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
488€ 248€ 597€ 27 149€ 26 534€ 28 342€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-113 311 € -119 576 € -124 779 € -156 884 € -166 393 € -122 487 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
75 950 € 45 653 € 20 321 € -27 963 € -12 730 € 33 137 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
14 037 € 6 183 € 960 € 960 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
14 037€ 6 183€ 960€ 960€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
61 913 € 39 470 € 19 361 € -28 923 € -12 730 € 33 136 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
75 950 € 45 653 € 20 321 € -27 963 € -12 730 € 33 137 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
61 913 € 39 470 € 19 361 € -28 923 € -12 730 € 33 136 €