Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnice s poliklinikami n.o. v likvidácii

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
2 942 705€ 6 876 761€ 6 606 235€ 6 079 263€ 6 217 809€ 6 593 949€ 6 870 922€ 5 329 588€
02
502
Spotreba energie
592 644€ 1 434 787€ 1 504 999€ 1 522 921€ 1 605 487€ 1 705 359€ 1 735 834€ 1 491 940€
03
504
Predaný tovar
217 220€ 737 619€ 767 557€ 854 799€ 655 018€ 439 746€ 505 031€ 131€
04
511
Opravy a udržiavanie
131 796€ 282 591€ 273 977€ 226 214€ 292 717€ 203 290€ 222 754€ 225 877€
05
512
Cestovné
5 984€ 10 584€ 11 229€ 10 958€ 10 060€ 7 735€ 7 536€ 7 825€
06
513
Náklady na reprezentáciu
664€ 355€ 715€ 292€ 429€ 283€ 227€ 1 001€
07
518
Ostatné služby
809 815€ 1 262 137€ 1 303 854€ 1 454 801€ 1 487 732€ 1 526 656€ 1 544 987€ 1 277 150€
08
521
Mzdové náklady
6 624 304€ 13 232 983€ 12 135 285€ 11 557 039€ 11 020 693€ 10 633 001€ 10 259 135€ 8 524 611€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 232 020€ 4 502 658€ 4 157 349€ 4 008 365€ 3 832 700€ 3 591 788€ 3 439 681€ 2 527 231€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
3 757€ 10 859€ 9 040€ 8 979€ 9 175€ 8 781€ 7 803€ 2 497€
11
527
Zákonné sociálne náklady
169 069€ 316 914€ 297 388€ 260 870€ 219 899€ 161 681€ 127 426€ 89 457€
12
528
Ostatné sociálne náklady
25 000€ 224€ 201€ 178€ 169€ 309€ 962€ 1 260€
13
531
Daň z motorových vozidiel
2 620€ 3 879€ 3 901€ 4 740€ 4 545€ 4 871€ 4 666€ 4 228€
15
538
Ostatné dane a poplatky
15 734€ 27 328€ 28 839€ 32 667€ 32 172€ 37 317€ 48 347€ 42 927€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
270€ 686€ 582€ 603€ 7€ 1 732€ 906€ 441€
17
542
Ostatné pokuty a penále
2 100€ 1 468€ 3 507€ 33 674€ 3 860€ 6 684€ 1 960€
18
543
Odpísanie pohľadávky
13 078€ 54€ 0€ 358€ 0€
19
544
Úroky
0€ 891€ 7 882€ 22 225€ 35 443€ 49 394€ 69 864€ 44 496€
20
545
Kurzové straty
0€ 33€ 17€ 0€ 1€ 104€ 32€ 121€
23
548
Manká a škody
6 020€ 10 538€ 10 490€ 9 352€ 18 167€ 9 915€ 22 053€ 5 099€
24
549
Iné ostatné náklady
136 149€ 182 367€ 207 601€ 253 527€ 304 630€ 247 692€ 298 924€ 157 531€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
137 446€ 370 235€ 504 178€ 540 166€ 513 351€ 446 360€ 419 994€ 207 639€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
853 485€ 1 633 174€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
347 424€ 27 849€ 23 460€ 30 021€ 31 035€ 29 083€ 28 675€ 5 860€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-137€ 0€ 1 991€ 28 724€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
15 269 166€ 30 926 972€ 27 860 277€ 26 940 736€ 26 295 098€ 25 705 730€ 25 617 719€ 19 946 910€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
13 213 932€ 28 532 525€ 26 915 904€ 25 821 884€ 24 915 241€ 24 809 911€ 22 546 095€ 17 891 953€
41
604
Tržby za predaný tovar
242 855€ 844 776€ 882 502€ 970 512€ 746 209€ 509 195€ 586 183€ 155€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
137 133€ 286 285€ 312 841€ 305 533€ 320 276€ 290 814€ 281 038€ 97 619€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
61 997€ 149 886€ 147 269€ 99 438€ 91 150€ 37 523€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 316€ 0€ 462€ 167€ 913€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 2 166€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 11€ 119€ 102€ 134€ 419€ 373€ 365€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 8€ 47€ 41€
55
646
Prijaté dary
23 921€ 20 450€ 2 013€ 8 012€ 7 830€ 776€ 1 132€ 2 636€
58
649
Iné ostatné výnosy
108 517€ 194 330€ 137 405€ 137 622€ 149 089€ 128 285€ 132 762€ 92 810€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
286 786€ 1 338 529€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
347 424€ 28 810€ 7 365€ 16 030€ 20 912€ 20 110€ 7 011€ 6 095€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
182 427€ 397 881€ 424 254€ 431 351€ 408 256€ 401 472€ 396 182€ 260 946€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
266€ 2 203€ 4 529€ 8 940€ 1 598€ 1 732€ 4 439€ 664€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
572€ 1 842€ 816€ 3 025€ 9 356€ 51 654€ 72 710€ 31 531€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
6 987€ 0€ 8 561€ 7 197€ 9 332€ 10 562€
73
691
Dotácie
631 319€ 437 258€ 140 380€ 97 930€ 9 829€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
15 244 135€ 32 237 268€ 28 983 957€ 27 908 037€ 26 689 426€ 26 263 371€ 24 027 972€ 18 384 815€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-25 032€ 1 310 296€ 1 123 680€ 967 301€ 394 328€ 557 642€ -1 589 747€ -1 562 095€
76
591
Daň z príjmov
8 190€ 46 165€ 40 811€ 30 392€ 2 744€ 79€ 70€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-33 222€ 1 264 131€ 1 082 869€ 936 908€ 391 584€ 557 562€ -1 589 817€ -1 562 095€