Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ADYTON medical devices SK s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 707 459€ 4 454 487€ 3 047 325€ 2 935 246€ 2 422 608€ 1 570 787€ 597 786€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 700 265€ 3 456 806€ 2 500 909€ 2 160 853€ 1 838 881€ 1 254 569€ 444 295€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 007 194 € 997 681 € 546 416 € 774 393 € 583 727 € 316 218 € 153 491 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
11 142 € 782 € 4 054 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 142€ 782€ 4 054€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
814 867 € 751 079 € 309 168 € 457 523 € 374 218 € 168 641 € 98 535 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 108€ 11 205€ 10 046€ 7 344€ 9 472€ 7 933€ 5 381€
10
B.2
Služby
803 759€ 739 874€ 299 122€ 450 179€ 364 746€ 160 708€ 93 154€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
192 327 € 246 602 € 237 248 € 328 012 € 210 291 € 151 631 € 54 956 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
234 468 € 194 519 € 123 192 € 141 404 € 114 405 € 60 334 € 42 870 €
13
C.1
Mzdové náklady
193 742€ 160 103€ 102 956€ 116 794€ 94 401€ 47 516€ 31 314€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
39 685€ 33 573€ 19 467€ 24 009€ 19 591€ 12 546€ 11 377€
16
C.4
Sociálne náklady
1 041€ 843€ 769€ 601€ 413€ 272€ 179€
17
D
Dane a poplatky
2 424€ 5 228€ 5 842€ 1 247€ 8 074€ 606€ 707€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
875€ 875€ 532€ 240€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-36 071€ -11 855€ 26 127€ 59 511€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
177€ 504 177€ 1 425 457€ 7 087€ 3 603€ 1 578€ 404€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
32 941€ 541 458€ 1 504 839€ 5 260€ 7 411€ 6 357€ 2 339€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-42 133 € 20 554 € 2 173 € 127 437 € 84 004 € 85 912 € 9 444 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 3€ 2€ 2€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 3€ 6€ 11€ 8€ 1€
41
O
Kurzové straty
7€ 5€ 17€ 11€ 1€ 6€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
232€ 269€ 365€ 421€ 446€ 347€ 208€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-230 € -273 € -364 € -425 € -446 € -346 € -211 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-42 363 € 20 281 € 1 809 € 127 012 € 83 558 € 85 566 € 9 233 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
528 € 16 111 € 16 010 € 37 308 € 23 344 € 23 850 € 4 137 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 408€ 16 335€ 17 407€ 37 308€ 23 344€ 23 850€ 4 137€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-880€ -224€ -1 397€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-42 891 € 4 170 € -14 201 € 89 704 € 60 214 € 61 716 € 5 096 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-42 363 € 20 281 € 1 809 € 127 012 € 83 558 € 85 566 € 9 233 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-42 891 € 4 170 € -14 201 € 89 704 € 60 214 € 61 716 € 5 096 €