Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 065 796€ 1 896 677€ 1 396 007€ 1 202 171€ 978 405€ 598 157€ 565 499€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 065 796 € 1 691 646 € 1 449 311 € 1 210 621 € 998 478 € 598 557 € 565 669 € 472 299 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
805€ 1 783€ 14 958€ 5 250€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 063 215€ 1 652 657€ 1 396 007€ 1 200 388€ 978 405€ 583 199€ 560 249€ 462 499€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
105€ 35 077€ 46 075€ 18 083€ 400€ 134€ 8 773€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 671€ 3 912€ 7 229€ 8 450€ 1 990€ 36€ 1 027€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 038 447 € 1 435 528 € 1 270 541 € 1 024 496 € 818 934 € 503 071 € 518 198 € 385 438 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
155€ 1 831€ 3 656€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
48 150€ 62 436€ 56 972€ 38 803€ 45 249€ 29 765€ 48 521€ 37 042€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
722 041€ 1 176 405€ 1 069 572€ 897 448€ 664 890€ 387 205€ 398 352€ 294 736€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
188 635 € 102 672 € 50 587 € 41 157 € 58 793 € 55 787 € 46 417 € 38 787 €
16
E.1.
Mzdové náklady
136 474€ 73 267€ 36 918€ 30 425€ 43 840€ 40 647€ 33 888€ 27 806€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
48 009€ 25 760€ 12 951€ 10 407€ 14 750€ 14 307€ 11 927€ 9 782€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 152€ 3 645€ 718€ 325€ 203€ 833€ 602€ 1 199€
20
F.
Dane a poplatky
1 844€ 1 710€ 3 553€ 1 079€ 845€ 1 499€ 870€ 707€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
63 515€ 61 501€ 48 559€ 29 692€ 28 948€ 21 228€ 14 428€ 8 957€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
63 515€ 61 501€ 48 559€ 29 692€ 28 948€ 21 228€ 14 428€ 8 957€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 166€ 29 250€ 11 100€ 2 500€ 3 494€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 107€ 19 638€ 12 048€ 16 317€ 9 109€ 5 756€ 3 454€ 1 715€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
27 349 € 256 118 € 178 770 € 186 125 € 179 544 € 95 486 € 47 471 € 86 861 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
293 674 € 413 816 € 269 463 € 265 920 € 268 266 € 179 356 € 114 970 € 130 721 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
205 030 € 3 € 14 € 1 € 1 € 7 € 15 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
200 000 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
200 000€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 0 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 14€ 7€ 15€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 030€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 883 € 14 105 € 11 415 € 9 626 € 12 025 € 13 459 € 11 458 € 8 876 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
5 000€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 912 € 8 122 € 10 234 € 7 764 € 10 863 € 12 122 € 10 735 € 5 991 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 912€ 8 122€ 10 234€ 7 764€ 10 863€ 12 122€ 10 735€ 5 991€
52
O.
Kurzové straty
10€ 18€ 193€ 48€ 70€ 75€ 101€ 143€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
961€ 965€ 988€ 1 814€ 1 092€ 1 262€ 622€ 2 742€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 883 € 190 925 € -11 412 € -9 612 € -12 024 € -13 458 € -11 451 € -8 861 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
22 466 € 447 043 € 167 358 € 176 513 € 167 520 € 82 028 € 36 020 € 78 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 909 € 53 350 € 37 867 € 39 088 € 38 387 € 18 995 € 8 775 € 18 700 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 909€ 53 350€ 37 867€ 39 088€ 38 387€ 18 995€ 8 775€ 18 700€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
16 557 € 393 693 € 129 491 € 137 425 € 129 133 € 63 033 € 27 245 € 59 300 €