Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
235 050 € 221 154 € 207 972 € 193 795 € 185 678 € 177 550 € 183 956 € 167 326 € 158 061 € 153 632 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
235 050€ 220 208€ 203 604€ 193 765€ 185 678€ 177 120€ 183 609€ 165 099€ 158 061€ 153 632€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 000€ 2 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
946€ 1 368€ 30€ 430€ 347€ 227€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
189 770 € 156 854 € 155 371 € 151 333 € 137 147 € 131 917 € 114 237 € 110 962 € 112 072 € 97 278 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
19 494€ 17 550€ 15 247€ 15 011€ 11 791€ 10 080€ 15 785€ 21 269€ 18 599€ 14 354€
11
C.
Služby
38 804€ 33 451€ 31 641€ 29 420€ 29 424€ 30 459€ 28 704€ 25 917€ 37 085€ 29 019€
12
D.
Osobné náklady
77 190€ 62 708€ 54 010€ 52 141€ 47 008€ 46 994€ 40 383€ 37 094€ 34 551€ 35 803€
13
E.
Dane a poplatky
385€ 373€ 661€ 465€ 324€ 410€ 413€ 579€ 510€ 455€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 951€ 30 285€ 42 600€ 38 638€ 39 200€ 34 589€ 23 676€ 18 390€ 15 575€ 14 820€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 946€ 12 487€ 11 212€ 15 658€ 9 400€ 9 385€ 5 276€ 7 713€ 5 752€ 2 827€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
45 280 € 64 300 € 52 601 € 42 462 € 48 531 € 45 633 € 69 719 € 56 364 € 45 989 € 56 354 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
176 752 € 169 207 € 156 716 € 149 334 € 144 463 € 136 581 € 139 120 € 117 913 € 102 377 € 110 259 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 1 € 2 € 13 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 2€ 13€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 649 € 548 € 962 € 1 916 € 432 € 912 € 1 443 € 1 592 € 1 183 € 1 682 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 551€ 477€ 914€ 1 850€ 374€ 855€ 1 383€ 1 543€ 1 168€ 1 622€
32
N.
Kurzové straty
1€ 7€ 1€ 2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
98€ 71€ 48€ 66€ 58€ 56€ 60€ 42€ 14€ 58€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 649 € -548 € -962 € -1 916 € -432 € -911 € -1 442 € -1 590 € -1 170 € -1 681 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
42 631 € 63 752 € 51 639 € 40 546 € 48 099 € 44 722 € 68 277 € 54 774 € 44 819 € 54 673 €
36
P.
Daň z príjmov
10 088€ 13 687€ 11 093€ 8 795€ 10 304€ 9 615€ 15 254€ 12 283€ 10 031€ 12 831€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
32 543 € 50 065 € 40 546 € 31 751 € 37 795 € 35 107 € 53 023 € 42 491 € 34 788 € 41 842 €