Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Teldar s. r. o.

2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
83 952 419€ 102 371 099€ 107 966 727€ 16 959 430€ 1 292 100€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
86 499 016€ 105 864 678€ 107 617 987€ 16 831 605€ 1 286 787€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-2 546 597 € -3 493 579 € 348 740 € 127 825 € 5 313 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
120 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
120€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
199 569 € 187 671 € 106 011 € 56 924 € 110 982 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
242€ 33 123€ 343€ 1 572€ 3 653€
10
B.2
Služby
199 327€ 154 548€ 105 668€ 55 352€ 107 329€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-2 746 166 € -3 681 250 € 242 849 € 70 901 € -105 669 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
51 418 € 39 003 € 31 810 € 12 516 € 4 542 €
13
C.1
Mzdové náklady
39 196€ 30 349€ 23 439€ 9 221€ 3 423€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
12 011€ 8 495€ 8 248€ 3 245€ 1 102€
16
C.4
Sociálne náklady
211€ 159€ 123€ 50€ 17€
17
D
Dane a poplatky
544€ 525€ 463€ 306€ 39€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 510€ 7 367€ 4 242€ 3 192€ 457€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 917€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 651€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 857 208€ 96 011€ 1 591€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
518€ 4 682€ 2 438€ 3 134€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
49 052 € -3 636 550 € 205 487 € 54 887 € -113 841 €
38
X.
Výnosové úroky
27€ 37€ 26€ 11€ 23€
40
XI.
Kurzové zisky
5€ 6€
41
O
Kurzové straty
2€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
33 806€ 19 551€ 23 377€ 14 953€ 7 525€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-33 776 € -19 514 € -23 351 € -14 934 € -7 502 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
15 276 € -3 656 064 € 182 136 € 39 953 € -121 343 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 960 € 33 282 € 9 190 € 4 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 960€ 33 282€ 9 190€ 4€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
12 396 € -3 657 024 € 148 854 € 30 763 € -121 347 €
53
T
Mimoriadne náklady
521€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-521 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-521 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
15 276 € -3 656 064 € 182 136 € 39 432 € -121 343 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
12 396 € -3 657 024 € 148 854 € 30 242 € -121 347 €