Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
365 320 € 338 896 € 305 771 € 326 329 € 354 642 € 341 640 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
229 876€ 205 560€ 188 489€ 209 546€ 226 252€ 235 878€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
134 148€ 132 816€ 114 476€ 114 608€ 124 627€ 97 403€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 296€ 520€ 2 806€ 2 175€ 3 763€ 8 359€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
361 396 € 338 782 € 302 128 € 322 505 € 349 946 € 340 611 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
212 690€ 189 165€ 181 190€ 189 927€ 207 461€ 209 048€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
12 898€ 17 948€ 16 406€ 14 073€ 18 637€ 16 500€
11
C.
Služby
57 288€ 62 634€ 37 118€ 43 613€ 51 591€ 45 076€
12
D.
Osobné náklady
68 709€ 64 823€ 69 717€ 67 247€ 66 037€ 62 854€
13
E.
Dane a poplatky
2 109€ 150€ 125€ 119€ 136€ 652€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 859€ 3 204€ 2 535€ 3 349€ 3 707€ 4 035€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
400€ 544€ -5 505€ 3 836€ 2 321€ 2 362€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
443€ 314€ 542€ 341€ 56€ 84€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
3 924 € 114 € 3 643 € 3 824 € 4 696 € 1 029 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
81 148 € 68 629 € 68 251 € 76 541 € 73 190 € 62 657 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 146 € 1 789 € 583 € 386 € 288 € 269 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 550€ 1 225€
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
596€ 564€ 583€ 385€ 288€ 269€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 146 € -1 789 € -583 € -386 € -288 € -269 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
778 € -1 675 € 3 060 € 3 438 € 4 408 € 760 €
36
P.
Daň z príjmov
137€ 119€ 267€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
778 € -1 812 € 2 941 € 3 171 € 4 408 € 760 €